Referat OTFs generalforsamling 2021

Bilde

OTFs generalforsamling ble gjennomført 2. november 2021.

Referat OTFs generalforsamling 2. november 2021

Sted: Høyres Hus kl. 17.00

Til stede var 26 medlemmer med stemmerett og 2 deltakere uten stemmerett.

Etter gjennomgang og valg av delegater til årets representantskap, åpnet leder Kjetil Strøm årets generalforsamling.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt og beslutningsdyktig.

Tilstedeværende styremedlemmer ble presentert:

 • Nestleder Silje Bach
 • Sekretær Øystein Thomassen
 • Redaktør Linn-Kjersti Sundar
 • Leder fagnemnd Sofia Johansson
 • Styremedlem Karen Wanda Fredriksen
 • UTV-representant fra Viken: Kristin Røsholm
 • UTV-representant fra UiO: Ingvild Brusevold
 • To styremedlemmer var forhindret fra å møte.

Tradisjonen tro ble medlemmer som har gått bort siden siste generalforsamling hedret med ett minutts stillhet.

Dagsorden ble presentert. Det var ingen kommentarer eller bemerkninger til denne.

1. Referat generalforsamlingen 2020 med protokoll
Rapport fra styret til generalforsamlingen for arbeidsåret 2020
Styrets brev til revisor 2020
Revisjonsberetning og uttalelse om revisjon av årsregnskapet 2020

Gjennomgått uten bemerkninger eller kommentarer.

2. Gjennomgang av årsregnskapet 2020
Valg av revisor

Gjennomgått uten bemerkninger eller kommentarer.

Årsregnskapet for 2020 ble godkjent og styret gitt ansvarsfrihet.

RSM Norge gjenvalgt som revisor ved akklamasjon.

3. Budsjett 2022

Gjennomgått uten bemerkninger eller kommentarer.

Godkjent ved akklamasjon

4. Valgkomiteens innstillinger

Valgkomiteen for 2021 har bestått av: Joachim Erenius (leder), Benedicte Jørgensen og
Dominika Trzcinska.

Joachim Erenius presenterte valgkomiteens innstillinger.

5. Valg

Innstilt til styret for 2022:

 • Leder: Silje Bach
 • Nestleder: Øystein Thomassen
 • Sekretær: Erland F. Jensen
 • Styremedlem med ansvar for privatpraktiserende: Karen Wanda Fredriksen
 • Styremedlem: Peter Netland
 • Redaktør: Svein Dahlen
 • Leder fagnemnd: Martin Hoftvedt

Alle valgt ved akklamasjon.

(I tillegg til valgt styre, består OTFs styre av ett styremedlem fra hvert UTV: Oslo, UiO og Viken. Disse representantene velges av årsmøtet på respektive UTV og ikke av OTFs generalforsamling)

 • Innstilt som medlem i fagnemnden for 2022: Wuba Kassahun
 • Innstilt som medlem i fagnemnden for 2022: Kariann Skare

Begge valgt ved akklamasjon.

Bemerkning til innstilling i fagnemnden: Petter Gjessing Johnsen trakk sitt kandidatur til fagnemnden den 2.11.2021. Valgkomiteen innstilte derfor Kariann Skare til vervet. Generalforsamlingen hadde ingen bemerkninger til innstillingen.

 • Innstilt som medlem i klagenemnden for 5+2 år (2022-2027): Naia Ollendorf Halvorsen
 • Innstilt som medlem i praksistakseringsutvalget for 4 år (2022-2025): Bjørn Gulbrandsen
 • Innstilt som medlem i hederstegnutvalget for 2022: Ingunn Texmon
 • Innstilt som medlem i hederstegnutvalget for 2022: Aleidis Løken
 • Innstilt som medlem i hederstegnutvalget for 2022: Anne Beate Sønju Clasen
 • Innstilt som kollegahjelper for 2022: Finn Rossow
 • Innstilt som kollegahjelper for 2022: Aleidis Løken
 • Innstilt som medlem i valgkomiteen for 3+1 år (2022-2025): Kjetil Strøm

Alle valgt ved akklamasjon (hver for seg).

6. Innkomne forslag eller saker

Ingen mottatt.

7. Eventuelt

I høst har Tannlegehytta / Odontologforeningen startet en innsamling Spleis til restaurering av Tannlegehytta i Nordmarka.

Styret i OTF vedtok å støtte prosjektet med halvparten av det beløpet Tannlegehytta trenger.

En sjekk på NOK 350 000,- ble overrakt hyttesjef Ane Linnea Horn som takket for støtten.

8. Utdeling av hederstegn

Medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for OTF ble belønnet med diplom og hederstegn. Leder i hederstegnkomiteen, Ingunn Texmon, begrunnet foretok tildelingene og begrunnelsene sammen med leder Kjetil Strøm.

Siden generalforsamlingen i 2020 ble gjennomført digitalt på grunn av pandemirestriksjoner, ble disse delt ut på årets generalforsamling:

 • Sølv til Ingvild Brusevold
 • Gull til Ragnar Gjone
 • Tildelinger for 2021:
 • Sølv til Bjørn Gulbrandsen
 • Sølv til Øystein Thomassen
 • Gull til Sofia Johansson
 • Gull til Marianne Horgen
 • Gull til Harald Skaanes
 • Gull til Kjetil Strøm

Velfortjent og vi gratulerer!!

Etter dette takket Kjetil Strøm av som leder av OTF i åtte år og overlater vervet til Silje Bach.

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 18.40.

De som møtte opp avsluttet med en smakfull og hyggelig tapasbuffet i restaurant Tivander.

Referenter: Øystein Thomassen og Tine Berg

Forbehold om trykkfeil.

Publisert 09.11.2021

Vi gratulerer Silje Bach som nyvalgt leder og takker Kjetil Strøm for mange fine år i lederstolen. De nyvalgte tiltrer vervene 1. januar 2022. Her er en oppsummering fra generalforsamlingen.

Informasjonen er kun tilgjengelig for innloggede medlemmer

Sist oppdatert: 9. november 2021