Gerodontologiske vurderinger og behandling anno 2023

Medlemskurs OTF 10. oktober

Tid: 10. oktober kl. 1700 - 2030

Sted: Høyres Hus, Oslo

Er god oral helse og friske tenner i 100 år en utopi eller en mulighet? Hvilke utfordringer kan tannleger kan forvente fremover?

Foredraget handler om hva som må til for å bevare oral helse gjennom aldring, sykdom og funksjonstap.

Den varslede eldrebølgen er på vei og takket være fokus på kosthold, munnhygiene, fluorider og flere andre faktorer, vil mange av disse eldre ha sine egne tenner i behold langt inn i alderdommen. Målet må jo være å beholde sine egne tenner livet ut, men sykdommer, medikamenter og andre helsemessige utfordringer kan påvirke den orale helsen. Vi kan også forvente at flere eldre i fremtiden vil ha større krav til tannbehandling enn tidligere. Er god oral helse og friske tenner i 100 år en utopi eller en mulighet? Hvilke utfordringer kan tannleger forvente fremover?

Dette foredraget vil sette søkelys på disse problemstillingene, og komme inn på hva som må til for å bevare god oral helse gjennom aldring, sykdom og funksjonstap.

Kurset passer for tannleger i både offentlige og private klinikker.

Påmelding og pris:
Kurset er gratis for OTFs medlemmer og MNTF tannleger som har betalt for assosiert medlemskap til OTF. Annet tannhelsepersonell og MNTF tannleger uten assosiert medlemskap (begrenset antall) betaler kr. 1000,- som må betales med Vipps / kort ved påmelding.

Tannleger uten medlemskap i Den norske tannlegeforening har ikke adgang til å delta.

Påmelding åpner 12. september på www.oslotann.no Lenke til et annet nettsted.

Foredragsholdere:

Katrine Gahre Fjeld, PhD., Tannlege

Jobber ved det odontologiske fakultet, UiO, avdeling for kariologi og gerodontologi.

Hun er spesielt opptatt av tverrfaglige samarbeid for å ivareta oral helse hos den syke eldre pasienten.

Gahre Fjeld holder foredrag og underviser hele helseteamet.

 

Lene Hystad Hove, PhD., Tannlege

Hove er 1.amanuensis på avdeling for Kariologi og Gerodontologi og faglig leder for fagområdet Gerodontologi, UiO. Hun underviser både bachelorstudenter, masterstudenter og spesialistkandidater. Hove har praktisert både innen privat og offentlige tannhelsetjeneste.

Dr.odont UiO i 1992 og PhD UiO i 2008.

Sist oppdatert: 8. september 2023