Medlemskurs OTF: Legemidler og pasientsikkerhet

Todelt medlemskurs Oslo tannlegeforening

Dato: 30. august 2022, kl. 17:00-20:30

Sted: Høyres Hus

Del 1: Dette lærte vi for lite om i studietiden - Legemidler og pasientsikkerhet

Del 2: Egenomsorg og selvmedfølelse - Viktig for tannleger og alle andre

Se "program" for mer informasjon

Påmelding og pris:

Kurset er gratis for OTFs medlemmer og MNTF tannleger som har betalt for assosiert medlemskap til OTF. Det er begrenset kapasitet på kurset og vi har derfor ikke plass til annet tannhelsepersonell eller tannleger som ikke har betalt medlemskap til OTF.

Påmelding åpner ca. 4 uker før kursdatoen og annonseres i nyhetsbrev og SoMe.

Program og faglig innhold

Kl 16.45 Registrering starter i 1. etasje.
Kl 17.00 Besøk på dentalutstillingene. Kaffe, te.
Kl 17.30 – 17.45 Informasjon i plenum fra OTFs leder
Kl 17.45 – 18.30 Faglig del 1
Kl 18.30 – 19.00 Pause med besøk på dentalutstillingene. Kaffe, te.
Kl 19.00 – 20.00 Faglig del 2 med eventuelt / oppsummering og spørsmål.
Kl 20.30 Slutt

Avvik kan forekomme.

Del 1
Dette lærte vi for lite om i studietiden - Legemidler og pasientsikkerhet

Økende andel eldre og multisyke bidrar til utbredt polyfarmasi med betydelig risiko for feilbruk, bivirkninger og interaksjoner.

Legemiddelrelaterte pasientskader er en stor belastning for den som rammes og en enorm utgift for samfunnet.

Foredraget vil beskrive noen enkle og effektive metoder for å forebygge slike skader.


Del 2
Egenomsorg og selvmedfølelse - Viktig for tannleger og alle andre

Mindfulness (oppmerksomt nærvær) er grundig vitenskapelig dokumentert og tatt i bruk på en rekke samfunnsområder bl.a. i medisin, psykologi, skole, utdannelse, toppidrett og arbeidsliv inkludert lederutvikling.

Mange har erfart at metoden kan bidra til mindre stress, mer sinnsro, bedre prestasjoner og ikke minst en vennligere innstilling til seg selv og andre.

Helsemyndigheten oppfordrer oss til sunt kosthold og fysisk aktivitet, men vektlegger i mindre grad forebyggende tiltak for psykisk folkehelse.

Foredraget er ment som en inspirasjon til å sette av omtrent like mye tid til mental trening som til å pusse tennene.

Foredragsholder: Morten Finckenhagen, overlege, enhet for riktig bruk av legemidler ved Statens legemiddelverk

Morten Finckenhagen, cand. med. ved UiO 1980 og spesialist i allmennmedisin i 1988.

Han var fastlege ved Bekkestua fastlegekontor i 30 år fra 1983, universitetslektor avd. for allmennmedisin UiO 1996 – 2010, praksiskonsulent ved geriatrisk avdeling Bærum sykehus 2009 – 2018 og seniorrådgiver i Pasientsikkerhetskampanjen 2011 – 2012. Finckenhagen er også utdannet mindfulness instruktør.

Finckenhagen er nå overlege i Statens legemiddelverk og har vært det siden 2012. Hans faglige hovedinteresser er:

  • Pasientsikkerhet
  • Riktig bruk av legemidler
  • Innsats mot medikalisering av samfunnet
  • Avmedisinering og økt bruk av dokumenterte, helsefremmende ikke-farmakologiske tiltak

På fritiden dyrker han allsidig fysisk aktivitet og friluftsliv, mindfulness og filosofi i tillegg til familien med kone, barn og barnebarn.

Informasjonsboks

Påmelding åpner ca. 4 uker før kursdatoen og annonseres i nyhetsbrev og SoMe.

Sist oppdatert: 10. mai 2022