Medlemskurs OTF - Utfordringer og tanker rundt yrkesetikken

Hvordan kommer vi fra gode intensjoner til god praksis? Utfordringer og tanker rundt yrkesetikken.

Dato: 11. oktober 2022 kl. 17:00-20:30
Sted: Høyres Hus

Det er forventet at kurset blir fulltegnet ganske fort, så ikke vent for lenge med å melde deg på.

Påmelding via deltager.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Tema:

De fleste av oss er i hvert fall i hovedsak enige om hva god etikk innebærer. Likevel er det slett ikke alltid lett å leve opp til etikkens krav. Hva kommer i veien? Kan filosofisk etikk og etisk teori være nyttige verktøy i vår praktiske hverdag? Og hvilke spesielle etiske utfordringer preger vår tid?

I denne sekvensen skal Henrik Syse gi en innføring i etikkens viktigste teorier og redskaper. I fortsettelsen av det skal han ta oss med inn i en del eksempler og resonnementer som blant annet handler om forholdet mellom en sterk yrkesetikk på den ene siden og hvordan vi møter våre brukere og samfunnet rundt oss på den andre.

Påmelding og pris:

Kurset er gratis for OTFs medlemmer og MNTF tannleger som har betalt for assosiert medlemskap til OTF. Det er begrenset kapasitet på kurset og vi har derfor ikke plass til annet tannhelsepersonell eller tannleger som ikke har betalt medlemskap til OTF.

Les mer om medlemskursene på www.oslotann.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Utstilling:

Besøk dentalutstillinger fra våre samarbeidspartnere i pausen.
Vi har plass til flere utstillere, kontakt oss gjerne på epost otf@oslotann.no

Foreløpig program for medlemskursene på Høyres Hus:

Kl 16.45 Registrering starter i 1. etasje.
Kl 17.00 Besøk på dentalutstillingene. Kaffe, te.
Kl 17.30 – 17.45 Informasjon i plenum fra OTFs leder
Kl 17.45 – 18.30 Faglig del
Kl 18.30 – 19.00 Pause med besøk på dentalutstillingene. Kaffe, te.
Kl 19.00 – 20.30 Faglig del
Kl 20.30 Slutt

Avvik kan forekomme.

Foredragsholder: Henrik Syse

Henrik Syse (f. 1966) er filosof, forsker, forfatter og foredragsholder. Han har en mastergrad i politisk filosofi fra Boston College i USA og en doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo. Han er seniorforsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning) og professor i freds- og konfliktstudier ved Oslo Nye Høyskole, samt foredrags- og kursholder. I seks-års-perioden fra 2015 til og med 2020 var han medlem av Den Norske Nobelkomité, og de fire siste av disse årene var han komiteens nestleder. Fra 2002 til og med 2016 satt han i Pressens Faglige Utvalg. Han har skrevet og redigert en rekke bøker og artikler om blant annet profesjonsetikk, krigens etikk, næringslivsetikk, religionsfilosofi og politisk filosofi. Og så er han glad i The Beatles – og er søndagsskolelærer på si’.

Sist oppdatert: 16. september 2022