Medlemskurs OTF - Ernæringsutfordringer og tannhelse

Kurste var oprinnelig satt opp som fysisk kurs på Høyes Hus. Dessverre har koronarestriksjoner satt en stopper for dette, og kurset vil bli gjennomført som webinar.

Innledning

Tid: 1. februar 2022 kl. 17.30-20.30

Sted: Webinar (Zoom)

Påmelding (obligatorisk) via www.deltager.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Kurset teller 3 timer i NTFs etterutdannigsordning

Kurset vil inneholde:

  • Forskjellige pasientgrupper som får ernæringsbehandling hvor munn og tannhelse er spesielt utfordret (anoreksi, bulimi, annen psykiatri, diabetikere, overvekt, KOLS-pasienter, kreftpasienter og personer med psykisk utviklingshemming)
  • Hvordan forebygge underernæring og konsekvenser av dette knyttet til munn og tannhelse
  • Hva er det en klinisk ernæringsfysiolog jobber med
  • Hvordan gis ernæringsbehandling- sånn generelt
  • Hvordan tannleger og klinisk ernæringsfysiologer kan samarbeide bedre
  • Caser der man kan illustrere kompleksiteten i ernæringsarbeid

Kursavgift
Gratis for OTFs medlemmer (MNTF tannleger med pliktmedlemskap i OTF)
Gratis for OTFs assosierte medlemmer (tannleger med pliktmedlemskap i en annen lokalforening som har betalt for assosiert medlemskap i OTF).

Kr 500,- for MNTF tannleger med pliktmedlemskap i en annen lokalforening.
Kr 500,- for tannpleiere i NTpF (Norsk Tannpleierforening).

Medlemsnummer i NTF og NTpF må oppgis ved påmelding.
Medlemmer som har utestående fakturaer vil ikke kunne delta før utestående er gjort opp.

Betaling kan gjøres med kort, Vipps eller faktura. Fakturagebyr kr 75,- tilkommer ved fakturautsendelse.

Les mer på www.oslotann.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Program kurs

Tidspunkt: 17:30-20:30
På grunn av stor usikkerhet rundt koronasituasjonen, er det besluttet at dette kurset gjennomføres som webinar.

Program webinar
Kl. 17.30: Informasjon fra OTFs leder
Kl. 17.35: Introduksjon av kveldens foreleser. Forelesning, del 1.
Kl. 18.20: Pause, digitale utstillinger / annen informasjon
Kl. 18.35: Forelesning, del 2
Kl. 19.20: Avslutning og eventuelle spørsmål
Kl. 20.00/20.30: Slutt

OTF benytter Zoom til webinar. Link til webinaret sendes deltakerne på kursdagen ca. kl. 14.00.

Forbehold om endringer i oppsatt tidsplan.

Foredragsholder: Kristine Nordkvelle

Kristine Nordkvelle er klinisk ernæringsfysiolog utdannet ved University of Sydney (2004-2007) og ved Universitetet i Oslo (2008-2010). Hun har jobbet på Lovisenberg Diakonale Sykehus og i Sagene bydel siden 2010, hovedsakelig med somatisk syke pasienter og eldre hjemmeboende, men også psykiatri, psykisk utviklingshemmede.

I løpet av karrieren har Kristine holdt mange foredrag, blant annet om forebygging av underernæring, sår og ernæring, ernæring til psykisk utviklingshemming, ernæring i palliasjon.

Kristine har vært faglig sidekick i «Hellstrøm rydder opp hjemme» og deltatt i både radio og podcaster for å fronte ernæringsfaget. Kristine brenner spesielt for forebygging av underernæring blant eldre og at fagkompetansen ernæring skal være lettere tilgjengelig for alle Norges beboere.

Mer informasjon

Sist oppdatert: 10. januar 2022