Sårbare barn blir også voksne - medlemskurs OTF

Barnemishandling – familievold – traumatiserte pasienter

Tid: 7. mars kl. 1700 - 2030

Sted: Høyres Hus, Oslo

Barnemishandling og familievold preger mennesker gjennom et helt liv. Som helsepersonell har vi en viktig oppgave i å forsøke å oppdage og hjelpe pasienter til å få adekvat hjelp.

Som tannleger møter vi dem alle: traumatiserte pasienter, overgripere og familiemedlemmer utsatt for ulike typer vold og overgrep.

Kurset vil ha derfor fokus på bekymring vedrørende barn- og ungdomspasienter i et livsløpsperspektiv. Hvordan kan vi som tannhelsepersonell fange opp utsatte pasienter og hvor kan vi hente råd? Kurset vil i korte trekk gjennomgå gjeldene retningslinjer og lovverk og gi konkrete tips.

Traumeutsatte barn og voksne har stor risiko for å få ubehagelige reaksjoner i tannbehandlingssituasjoner. Traumerelaterte reaksjoner er ofte knyttet sammen med- men skiller seg likevel fra -ren tannbehandlingsangst. Kurset vil fokusere på konkrete tips rundt signaler om hva pasienters reaksjoner faktisk kan handle om, og hvordan man best bør forholde seg dette.

Det er viktig å ha en åpen og undersøkende holdning ved tilrettelegging av tiltak for alle pasienter. Det vi kaller traumesensitiv tilnærming er lurt å ha i bakhodet ved all behandling.

Påmelding og pris:
Kurset er gratis for OTFs medlemmer og MNTF tannleger som har betalt for assosiert medlemskap til OTF. Det er begrenset kapasitet på kurset og vi har derfor ikke plass til annet tannhelsepersonell eller tannleger som ikke har betalt medlemskap til OTF.

Påmelding skjer via deltager.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Foreløpig program

Kl 16.45 Registrering starter i 1. etasje
Kl 17.00 Besøk på dentalutstillingene. Kaffe, te
Kl 17.30 – 17.45 Informasjon i plenum fra OTFs leder
Kl 17.45 – 18.30 Faglig del
Kl 18.30 – 19.00 Pause med besøk på dentalutstillingene. Kaffe, te
Kl 19.00 – 20.00 Faglig del med eventuelt / oppsummering og spørsmål
Kl 20.30 Slutt

Foredragsholdere:

Anne Rønneberg, førsteamanuensis – Avdeling for pedodonti, atferdsfag og rettsodontologi
Avdelingstannlege/klinikksjef – Klinikk for allmenn odontologi barn

Cand.odont.

Anne Rønneberg er førsteamanuensis og klinikksjef ved Klinikk for allmenn odontologi – barn, Institutt for klinisk odontologi, Avdeling for pedodonti og atferdsfag, Det odontologiske fakultet, Universitet i Oslo.
Hun har vært godkjent spesialist i pedodonti siden 1999 og disputerte for sin doktorgrad i 2020. Gjennom mange år har hun jobbet aktivt for samhandling mellom Den offentlige tannhelsetjenesten og kommunenes barnevernstjenester samt Statens barnehus, ved å belyse tannhelsetjenestens viktige rolle i forbindelse med ulike typer barnemishandling.

Les mer om Anne Rønneberg her Lenke til et annet nettsted.

Tiril Willumsen, dekan ved Det odontologisk fakultet, UiO.

Cand. odont.

Mer informasjon om Tirill Willumsen finner du her Lenke til et annet nettsted.

Sist oppdatert: 15. februar 2023