Helfokurs for hele tannhelseteamet

Nordmøre og Romsdal tannlegeforening inviterer til Helfokurs for hele tannhelseteamet

Temaet for dette kurset er Helfos stønadspunkter. Regelverket vil bli gjennomgått med mange kliniske kasus.
Deretter vil det bli lagt vekt på tolkning av dokumentasjon og hva begrepet "nødvendig og forsvarlig behandling" kan innebære.
Forsvarlig tannbehandling er spesielt aktuelt i et tannhelsemarked i endring.
Er tannhelse kun knyttet til tyggefunksjon eller er god tannhelse også knyttet til estetikk og velvære?
Hvor går grensen mellom patologi og følger av naturlig bruk og aldring? Og hva mener Helfo om dette?

Jeg ser frem til et informativt, nyttig men også forhåpentligvis underholdende kurs med mye interaksjon.

Ole Kulbraaten
Universitetslektor, Avd. for kariologi og gerodontologi, Universitetet i Oslo

Sted: Scandic Alexandra, Molde
Tid: Torsdag 27. april 2023, kl 12:00 - 15:30

Kursavgiften inkluderer lunsj, kaffe/te
Kursdagen starter med lunsj kl 12:00, kurset starter kl 12:30

Kursavgift og påmelding:
For tannleger og tannpleiere koster kurset kr 1.100, for sekretærer kr 500
Husk å opplyse i påmeldingen om det er noen allergener

Påmelding til kurskontakt Lise B. Furset, nrtannlege@gmail.com. Husk å skrive hva og hvem påmeldingen gjelder. For automatisk registrering av dine kurstimer må du legge ved ditt medlemsnummer i påmeldingen.

Påmeldingsfrist for kurset er 6. april 2023

Informasjonsboks

Påmelding på mail til kurskontakt Lise B. Furset:
nrtannlege@gmail.com

Sist oppdatert: 28. februar 2023