Høstkurs 2022 - Nordland tannlegeforening

Nordland Tannlegeforening inviterer til høstkurs i Bodø 21. oktober.
Arrangementet legges også denne gang til Scandic Havet

Kursgiver Eva Gustumhaugen er kursholder og tema for dagen blir Avtakbar protetikk

Vi ønsker at våre pasienter skal bli fornøyde med sine proteser, men ofte opplever vi proteser som løsner, gnager og vipper eller klammere som frakturerer. I tillegg er det mange pasienter som er frustrerte og ikke fornøyde med sin avtakbare løsning. Det er også oftere vedlikehold som er nødvendig i form av foring eller skifte av matriser.
Kurset vil belyse ulike problemstillinger vedrørende protesefremstilling og hvordan lykkes med våre avtakbare proteser.
Kursgiver vil gå grundig gjennom ulike behandlingsalternativ som kan være aktuelle hos pasienter med redusert tannstatus hvor implantater og fast bro ikke er aktuelt. Fokus er avtakbare proteser, både slimhinnestøttet, tannstøttet og implantatstøttet.

Målgruppe:
Tannleger

Tid:
Fredag 21. oktober kl. 09.00 - kl. 16.00

Sted:
Scandic Havet, Bodø Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Kursavgift (inklusiv lunsj):
Medlemmer av NTF Nordland: kr. 1.900
Medlemmer av NTF: kr. 2.200
Ikke medlem NTF: kr. 2.700
Tannpleiere: kr. 1.900

Kurset teller 6 timer i NTFs obligatoriske etterutdanning

Påmelding via deltager.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Påmeldingsfrist: fredag 30.09.2022

Spørsmål?

Kontakt for arrangementet: nordland@tannlegeforeningen.no

Sist oppdatert: 23. august 2022