TSE modul 9 - Endodonti

Målgruppe
Tannleger

Sted og tid
Nordland, Narvik

Første samling: torsdag 7. og 8. oktober 2021
Andre samling: mandag 15. og tirsdag 16. november 2021

Påmeldingsfrist
10. september 2021

Lokal kurskontakt Nordland
Line Eckle
E-post: linee.tannlege@gmail.com

Kursavgift
Kr. 13.000
Merk nytt: avgift for lunsj og pausebevertning er inkludert i kursavgiften.

Avmelding
Les mer om avmeldingsrutiner på nettsiden, under "Kurs og utdanning"

Tannleger som ikke er medlem av NTF vil bli avkrevd en forhøyet kursavgift på
kr. 17.000 for deltakelse, dersom det er plass på kurset.

Forutsetningen for godkjent TSE-kurs er tilstedeværelse på samlinger og aktiv deltakelse i gruppearbeid. Gruppene følges opp av de fagansvarlige i hele kursperioden, dessuten av lokal kursleder og NTFs sekretariat.


"Når det blir nødvendig med en fylling, og hvordan gjør vi det?"

Kursinnhold
Endodonti har nå fått en EGEN modul og har ekspandert til det dobbelte fra det som ble tilbudt på den "gamle" Modul 2. Nå har du bokstavelig talt muligheten til å dukke ned i røttene og suge til deg kunnskap sammen med kolleger på to samlinger á to dager.

Her vil du få delta i en inspirerende reise i endodontiens verden gjennom:

 • Forelesninger krydret med interaktiv deltagelse
 • Materiale til understøttelse for forelesningene på nett
 • Multiple choice spørsmål i etterkant av samlingene (egensjekk av kunnskap)
 • PBL (problembasert læring) i grupper, store og små, hjemme og/eller på samlinger
 • Kasuistikker og behandlingsplanlegging
 • Kliniske "how-to" videoer
 • Diskusjoner i plenum
 • Tips og gode råd til hvert tema i forelesningsrekken

Noe av det mest interessante med vår nye Modul 9 er HANDS-ON kurs som vi tilbyr på begge samlingene! Dette har vært etterspurt i den forrige Modul 2 hvor vi ikke fant tid til å legge inn dette:

1. samling: Manuell- og maskinell instrumentering i plastblokker/tenner og egne medbrakte ekstraherte tenner.

2. samling: Fylling av kanaler med kald lateralkondensering og varm teknikk i plastblokker/tenner og medbrakte ekstraherte tenner.

Endodontisk kirurgi er også implementert i vår nye Modul 9. Her vil det tas opp:

 • instrumenter
 • materialer
 • teknikker
 • behandlingsplanlegging og gjennomføring
 • prognosevurdering
 • anbefalinger for henvisning

Faget endodonti fortsetter å forandre seg og å utvikle seg raskt. Derfor er det viktig at vi alle følger med. Vi gleder oss til å se deg på kurs i endodonti, Modul 9!


Fagansvarlig/foredragsholder:

Unni Endal
Universitetslektor, spesialist i endodonti, UiO

NTF vil alltid operere i tråd med myndighetenes råd og regler for smittevern og tilpasse kurstilbudet i takt med gjeldende anbefalinger. Dette innebærer blant annet:

 • Lokaler som brukes til kurs med fysisk deltakelse skal kunne sikre god avstand mellom deltakerne
 • Avvikling av pauser og lunsj skal gjennomføres på en trygg og sikker måte
 • Ekstra renhold og tilgang på Antibac
 • Tilrettelegging for digital gjennomføring av gruppearbeid og veiledning hvis det skulle oppstå behov for dette

NTF forutsetter at alle kursdeltakere følger følgende forholdsregler for å unngå smitte:

 • Hold deg hjemme dersom du er syk eller har symptomer.
 • Hold minimum 1, helst 2 meters avstand til andre deltakere og kursgivere.
 • Ha god håndhygiene og hoste-etikette.
 • Unngå kollektivtransport i rushtiden hvis mulig.

TSE

Sist oppdatert: 8. februar 2024