Kurs i periodontal kirurgi

Periodontal kirurgi, veien fra en god vurdering til vellykket behandling på 1,2,3.

Velkommen til en ettermiddag i periodontalkirurgiens tegn.

Målet for dagen er at man uavhengig av ferdighetsnivå skal gå hjem med noen klare kjøreregler, tips og triks som skal hjelpe dere med behandlingsvalg og utførelse av «moderne» periodontal kirurgi i hverdagen.

Periodontal kirurgi har endret seg de siste årene, i tillegg til den tradisjonelle periodontal kirurgien med eller uten regenerasjon inkluderer man nå gjerne også peri-implantittkirurgi. Alt dette skal selvfølgelig bli grundig omtalt, og det vil bli lagt vekt på bruk av bilder og video for å vise teknikker i praksis.

Problemstillinger som vil bli belyst:

  • Indikasjoner og kontraindikasjoner for kirurgi generelt og for periodontal kirurgi spesielt, hva skal - og hva må man ta hensyn til.
  • Hvilke kirurgiske instrumenter man ha og hvilke instrumenter som er kjekke å ha.
  • Hva skal, og hva må ta hensyn til i valget mellom lappeoperasjon og gingivektomi, og hvorfor.
  • Tankegangen rundt når, og hvorfor man bør velge regenerasjonsbehandling istedenfor tradisjonell periodontal kirurgi.
  • Hvilke vurderinger bør gjøres ved peri-implantitt kirurgi, og hvordan kan man gjennomføre det i praksis.

Onsdag 11. mai

Oppmøte på Øyna kl 15.00

Varmt måltid ved ankomst.

Kaffe og noe å bite i serveres utover ettermiddagen.

Kurset varer og teller 4 timer i NTFs etterutdanningsprogram.

Odd Bjørn Lutnæs

Odd Bjørn Lutnæs

Utdannet tannlege fra Universitetet i Oslo 2005, utdannet spesialist i periodonti ved Universitetet i Oslo i 2014. Jobber i privatpraksis ved Oris Trondheim og Tannhelse Melhus. Han har siden 2011 kun jobbet med periodontitt, peri-implantitt og implantologi, og holder jevnlig kurs innenfor disse temaene.

Sist oppdatert: 26. april 2022