TSE modul 6 - Oral kirurgi og Kjeve- og ansiktsradiologi

Målgruppe
Tannleger

Sted og tid
Quality Hotel Grand, Steinkjer

Første samling: 13. og 14. januar 2020
Andre samling: utsatt til 19. og 20. november 2020

Påmeldingsfrist
20. desember 2020

Lokal kurskontakt Nord-Trøndelag
Ida Brenne Lundh
Tlf: 97 10 07 32
E-post: idabrenne@gmail.com

Kursavgift
Kr. 11.500
Merk: avgift for lunsj o.a. fastsettes lokalt og kommer i tillegg til kursavgiften.

Avmelding
Les mer om avmeldingsrutiner på nettsiden, under "Kurs og utdanning"

Tannleger som ikke er medlem av NTF vil bli avkrevd en forhøyet kursavgift på
kr. 15.000 for deltakelse, dersom det er plass på kurset.

Forutsetningen for godkjent TSE-kurs er tilstedeværelse på samlinger og aktiv deltakelse i gruppearbeid. Gruppene følges opp av de fagansvarlige i hele kursperioden, dessuten av lokal kursleder og NTFs sekretariat.


"Når det blir nødvendig med en fylling, og hvordan gjør vi det?"

Kursinnhold
TSE modul 6 er en kursmodul der fagene oral kirurgi og kjeve- og ansiktsradiologi er samlet i en integrert modul, der røntgenundersøkelser og diagnostikk vil inngå som en del av den kirurgiske planleggingen og behandlingen av våre pasienter. Modulen vil omhandle et bredt spekter av diagnostiske problemstillinger og ulike behandlinger.

I oral kirurgi vil det bli lagt vekt på hva vi kan gjøre bedre av det vi allerede gjør, og hvilke nye behandlingsmetoder som er tilgjengelige. Vi vil også diskutere når det ikke er riktig å operere. Modulen vil innehold tips og råd om hvordan man skal unngå komplikasjoner og hvordan komplikasjoner kan takles hvis de skulle oppstå.

I kjeve- og ansiktsradiologi vil det bli lagt vekt på hvordan vi kan bli bedre diagnostikere. Fokus vil være på bruken og tolkningen av OPG og intraorale undersøkelser. Nye radiologiske metoder vil også bli gjennomgått. Deltakerne vil få kunnskap om mer avanserte dentoalvolære radiologiske undersøkelser man kan henvise sine pasienter for, ny røntgenapparatur og gjeldende "Norsk lov om strålevern og bruk av stråling".

For begge fagene vil det bli anledning til å oppdatere seg om nye prosedyrer og ny forskning.

Modulen vil basere seg både på forelesninger på samlingene, PBL-oppgaver og nettbaserte forelesninger som deltagerne vil ha tilgang til mellom samlingene. På samlingene vil kliniske kasus brukes som basis i undervisningen. Deltagerne oppfordres til å bringe med egne kasus som diskuteres på samlingene.

KJEVE- OG ANSIKTSRADIOLOGI:

 • De vanligste røntgenundersøkelsene i daglig praksis
 • Opptaksteknikker/prinsipper
 • Hva bilene viser oss
 • Diagnostikk og differensialdiagnostikk
 • Tredimensjonale bilder
 • Scanning
 • Henvisningsrutiner
 • Apparatur og bruksområder
 • Feil og artefakter
 • Strålehygiene

ORAL KIRURGI:

Kirurgiske prinsipper

 • Hygienerutiner, oppdekking, sterilisering/autoklavering
 • Anestesiteknikker
 • Snittføring og lappdesign
 • Suturering og sårbehandling
 • Antibiotika og annen anvendt farmakologi
 • Oral kirurgi hos barn
 • Medisinske kontraindikasjoner (kortversjon)
Klinisk kirurgi
 • Ekstraksjoner og reseksjoner
 • Visdomstenner
 • Rotspissamputasjon
 • Cystektomi
 • Blottlegging av tenner
 • Implantater
 • Bløtvevskirurgi
 • Biopsier
 • Spyttkjertler
 • Abscesser
 • Osteomyelitt, osteoradionekrose, osteonekrose
 • Kreft i munnhulen
Komplikasjoner
 • Alveolitter, dry socket
 • Infeksjoner
 • Nerveskader
 • Allergiske reaksjoner (herunder anafylaksi)

 

Fagansvarlige/foredragsholdere:

Tore Bjørnland
Professor UiO

Anne Møystad
Professor UiO

Heming Olsen-Bergem
Oralkirurg, 1. amanuensis, UiO

Informasjonsboks

Tekst

Sist oppdatert: 24. mars 2020