Trysilkurset 2023

Kursholdere: Anne Kristine Bergem og Unni Endal (se omtale under "Kursholdere")

Tid:
Fredag 10. februar, kl. 14:00 - 19:15
Lørdag 11. februar, kl. 09:00 - 16:00

Målgruppe fredag: Hele tannhelseteamet
Målgruppe lørdag: Tannleger

Frist for påmelding: 3. januar

Fredag 10. februar vil Anne Kristine ha 5 timers undervisning/foredrag for hele tannhelseteamet. Undervisningen vil omhandle en liten innføring i noen sentrale begreper innenfor utviklingspsykologi som sier noe om hvordan og hvorfor vi blir som vi blir, om hva stress gjør med mennesker og mellommenneskelig kommunikasjon, om hvordan man kan kommunisere på en god måte med pasienter som er i kontakt med klinikken og hvordan håndtere vanskelig situasjoner.

Det vil bli lagt opp til god tid til spørsmål, dialog og refleksjon underveis.

Lørdag 11. februar vil Unni ha 6 timers undervisning/foredrag for tannleger der målet blir å løse endodontisk hverdags-problematikk i klinikken. Foredraget tar opp temaer som behandling av «Den akutte pasienten» (som alltid kommer så ubeleilig innimellom de oppsatte pasientene i timeboken), hvorfor enkelte pasienter har smerter du ikke kan se noen umiddelbar odontogen årsak til, hva vi kan gjøre når anestesien ikke slår til, hvordan vi unngår at obliterasjoner gir oss "grå hår i hodet" gjennom noen gode tips der en kan komme til målet med instrumenteringer i flere tilfelle enn det en kunne trodd. Filfrakturer må vi definitivt styre unna og her diskuterer vi hvordan vi kan unngå slike, hvordan infraksjons-linjer og frakturer skal lokaliseres/diagnostiseres og ikke minst hvilke tenner som kan bevares og hvordan de så skal behandles.

Kursavgift (inklusive middag fredag & lunsj lørdag):
Medlem av NTF: kr. 4300
Ikke medlem NTF: kr. 5300
Kursavgift for kun fredagsforedrag inklusive middag: kr. 2500

Boende singelrum: kr. 2450/natt
Boende dubbelrum: kr. 2700/natt
Bestiller du rom i forbindelse med kurset, får du i tillegg et skipass per person på valgfri dag den helgen.

Kurset teller 11 timer i NTFs obligatoriske etterutdanning - husk å skrive inn ditt medlemsnummer i NTF ved påmelding for å få kurstimene registrert.

Klikk her for å melde deg på: Påmelding til Trysilkurset Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Det vil ikke være mulig med påmelding etter påmeldingsfristen. Avmelding vil bli belastet med et overføringsgebyr. Avmelding etter påmeldingsfrist refunderes ikke. Det er heller ikke mulig å få delta på kurset ved uanmeldt oppmøte «i døren» på kursdagen.

Spørsmål om kurset kan rettes til leder i HTF på mail: hedmark@tannlegeforeningen.no


Om kursholderne:

Anne Kristine Bergem er lege og spesialist i psykiatri. Hun har videreutdanning i gruppepsykoterapi fra Institutt for gruppeanalyse og videreutdanning i voldsrisikovurdering og -håndtering fra Høgskolen i Molde. Hun har også en master i kommunikasjon og ledelse fra BI. Hun har førstekompetanse i psykisk helsearbeid fra OsloMet. Hun har variert arbeidserfaring fra psykisk helsevern for voksne, fra privat sektor innen helse og fra universitetet. Hun har også vært spesialrådgiver i Rådet for psykisk helse og i BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. I dag er hun fagrådgiver ved Pårørendesenteret og spesialrådgiver i Norsk psykiatrisk forening.

Hun har skrevet flere bøker og bokkapitler, og er for tiden aktuell med kapittelet «People with mental disorders in the dental clinic» i boken Oral psychology på Springer forlag.

Unni Endal er spesialist i endodonti og har erfaring med pasienter både fra endodontisk privatpraksis og som universitets-lektor ved UIO med undervisning av spes.kandidater og grunnutdannelses-studenter. Med bred erfaring som fagansvarlig for TSE med Modul 9 som omhandler kun endodonti legges det vekt på å gi veiledning i den kliniske delen av faget med bakgrunn også i den biologiske delen for å øke forståelsen av hvordan patologi utvikles.

Sist oppdatert: 17. januar 2023