Julekurs Haugaland tannlegeforening

PROTETIK I DET FÖRSVAGADE BETTET

Tid: 2. - 3. desember 2022

Kursholder: Annika Torbjörner

Det är verkligen spännande att vara tandläkare idag och utvecklingen av material och teknik går rasande snabbt. Samtidigt som detta innebär stora möjligheter är det också en utmaning. Olika ocklusala material slits till exempel mot varandra med olika grad och bettet får då med tiden lätt ett ojämnt slitage. Till detta
kommer attrition och erosion, och ett från början harmoniskt bett kan med åren lätt börja gå i otakt där fel tänder belastas.

Målet med denna kurs är att ge en ökad insikt i hur människans bett fungerar så att vi tydligare ser vilka krafter som råder i bettet och vilka krafter som är de riskfyllda. Med det som plattform kan protetiska behandlingar bli enklare, roligare och säkrare.

Ett stort antal kliniska patientfall kommer att diskuteras och användbara ”nycklar” för att skapa en gynnsam funktion kommer att presenteras.

Bland annat följande frågor att belysas:

  • Varför uppstår frakturer av tänder och konstruktioner och varför lossnar broar?
  • Det djupa bettets problematik.
  • Vilken typ av artikulation skall man välja?
  • Vilken roll spelar underkäkens ocklusionsplan?
  • Olika sätt att ändra kraftriktningen så att tänder, cementfog och konstruktioner håller.
  • Protetisk profylax – för att slippa hamna i den svåra och riskfyllda protetiken.

Kom för att lyssna, inspireras, debattera och för att umgås!

Påmelding til julekurset gjøres via deltager.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Spørsmål? Send mail til haugaland@tannlegeforeningen.no


Kursgiver:

Annika Torbjörner, specialist i oral protetik, Göteborg

Annika Torbjörner är specialist i oral protetik med ett brett och stort odontologiskt intresse. Hon är en av författarna till boken ”Protetik i det försvagade bettet” och hon är en flitigt anlitad kursgivare som belönats med Sveriges Tandläkarförbunds Efterutbildningsråds stipendium för bästa föreläsare.

Sist oppdatert: 19. september 2022