Valg av ny leder i
Buskerud tannlegeforening

Bilde

BTFs leder Silje Eikre har byttet arbeidssted, er derfor ikke lenger tilknyttet BTF. Valg av ny leder for den gjenværende tiden av styreperioden gjennomføres på førstkommende medlemsmøte.

Siden Siljes nye praksis ligger utenfor Viken fylke, kan hun ikke lenger være tilknyttet Buskerud tannlegeforening. Som et resultat av dette kan hun heller ikke fortsette som leder i BTF, og må fratre før sin valgte periode går ut. Dette er svært beklagelig, siden Silje har gjort en strålende jobb for BTF gjennom mange år og gjerne ville fortsatt i vervet perioden ut.

Det er likevel slik at Tannlegeforeningen ikke tillater at leder for en lokalforening har sitt arbeidssted i et annet fylke.

Silje fratrer midt i en styreperiode. Vi vil derfor gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling med suppleringsvalg på ny leder på førstkommende medlemsmøte. Ny leder blir valgt for et halvt år, frem til ordinær generalforsamling i mars 2022, der det vil bli foretatt nytt valg av leder.

Sist oppdatert: 7. september 2021