TSE modul 9 - Endodonti

Målgruppe
Tannleger

Sted og tid
Sundvolden Hotel Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu., Dronningveien 2, Krokkleiva

Første samling: mandag 18. og tirsdag 19. september 2023
Andre samling: tirsdag 10. og onsdag 11. oktober 2023

Kurset starter kl 0900 og slutter kl 1600 alle dagene på samlingene

Påmeldingsfrist
1. september 2023

Lokal kurskontakt Buskerud
Christine Dæhli Oppedal
E-post: btfkurskontakt@gmail.com

Kursavgift
Kr 14.000
Merk nytt: avgift for lunsj og pausebevertning er inkludert i kursavgiften

Avmelding
Les mer om avmeldingsrutiner på nettsiden, under "Kurs og utdanning"

Tannleger som ikke er medlem av NTF vil bli avkrevd en forhøyet kursavgift på
kr. 18.000 for deltakelse, dersom det er plass på kurset.

Forutsetningen for godkjent TSE-kurs er tilstedeværelse på samlinger og aktiv deltakelse i gruppearbeid. Gruppene følges opp av de fagansvarlige i hele kursperioden, dessuten av lokal kursleder og NTFs sekretariat.

Kursinnhold
Nå har du muligheten til å dukke ned i røttene og suge til deg kunnskap sammen med kolleger på to samlinger á to dager.

Her vil du få delta i en inspirerende reise i endodontiens verden gjennom:

 • Forelesninger krydret med interaktiv deltagelse
 • Materiale til understøttelse for forelesningene på nett
 • Multiple choice spørsmål i etterkant av samlingene (egensjekk av kunnskap)
 • PBL (problembasert læring) i grupper, store og små, hjemme og/eller på samlinger
 • Kasuistikker og behandlingsplanlegging
 • Kliniske "how-to" videoer
 • Diskusjoner i plenum
 • Tips og gode råd til hvert tema i forelesningsrekken

Noe av det mest interessante i denne modulen er HANDS-ON kurset som vi tilbyr på begge samlingene! Dette har vært etterspurt tidligere, og nå har vi endelig funnet plass til det:

1. samling: Manuell- og maskinell instrumentering i plastblokker/tenner og egne medbrakte ekstraherte tenner.

2. samling: Fylling av kanaler med kald lateralkondensering og varm teknikk i plastblokker/tenner og medbrakte ekstraherte tenner.

Endodontisk kirurgi er også implementert i modulen:

 • instrumenter
 • materialer
 • teknikker
 • behandlingsplanlegging og gjennomføring
 • prognosevurdering
 • anbefalinger for henvisning

Faget endodonti fortsetter å forandre seg og å utvikle seg raskt. Derfor er det viktig at vi alle følger med. Vi gleder oss til å se deg på kurs i endodonti, Modul 9!


Fagansvarlig/foredragsholder:

Unni Endal
Universitetslektor, spesialist i endodonti, UiO

TSE

Sist oppdatert: 18. september 2023