Endodonti - Smerter, utredning og behandling av endodontiske diagnoser

Buskerud tannlegeforening innkaller til generalforsamling med fagprogram om endodonti.

Tid: Torsdag 23. mars kl 19.00 - 21.30

Sted: Scandic Ambassadeur hotell, Strømsø Torg 7 Drammen

Registrering av medlemsnummer i NTF fra kl 18:30
Det blir enkel servering av mat / drikke i pausen

Program for kvelden:

Generalforsamling

  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Fastsettelse av kontingent
  • Rapport fra BTFs klagenemnd

Valg
Valg av valgkomité. Sittende styre er valgt for 2 år av gangen, og er således ikke på valg i år.


Fagprogram

"Endodonti - Smerter, utredning og behandling av endodontiske diagnoser"

Foreleser: Anders Ganer

Spørsmål?

Kontakt oss gjerne på buskerud@tannlegeforeningen.no

Kursholder

Anders Ganer

Spesialist i Endodonti

Privatpraktiserende i Drammen

Instruktørtannlege ved UiO - Avdeling for endodonti

Sist oppdatert: 2. mars 2023