Klækkenkurset 2023

Kliniske problemstillinger relatert til adhesiv teknikk og kompositt

Gjennom to dager vil det svært klinisk rettede kurset ta grundig for seg utfordringer, muligheter og begrensninger knyttet til kompositt og minimalinvasiv tannbehandling

Påmelding: Påmelding via www.deltager.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Målgruppe: Tannleger

Dato: 10.-11. februar 2023
Fredag 10. februar 2023 fra kl 10.00 til 17.00
Lørdag 11. februar 2023 fra kl 09.00 til 13.00
Registrering fra kl 09.00 fredagen

Sted: Klækken hotell, Hønefoss

Program

Last opp hele programmet for Klækkenkurset 2023 , 3.6 MB, åpnes i nytt vindu.

Deltagelse på Klækkenkurset gir 10 timer i NTFs etterutdanningssystem

Kursholdere:

Komposittkameratene
«Komposittkameratene» består av Tom Paulseth, Arne Lund, Torgils Lægreid, med professor og
biomaterial-orakel Nils Roar Gjerdet som fjerde medlem. Med base i Bergen og utspring fra Institutt
for klinisk odontologi ved UiB har de jobbet sammen i mange år med kursvirksomhet,
litteraturgjennomgang og forskning.
Hovedinteressen har hele tiden vært adhesivteknikk og kompositt, med en minimal invasiv filosofi som bakteppe.
Til Klækken-kurset 2023 vil de tre førstnevnte (Tom, Arne og Torgils) komme.

Tom Paulseth ble ferdig utdannet tannlege ved UiB i 1993, og har siden jobbet i privat praksis. Han har
også i over 25 år jobbet som instruktørtannlege ved kariologi-avdelingen i Bergen. Har i nesten like mange år drevet en omfattende foredragsvirksomhet relatert til restorativ odontologi.

Arne Lund ble ferdig utdannet tannlege ved UiB i 1991, og har siden jobbet i privat praksis i Bergen. Har også jobbet som instruktørtannlege ved UiB. Har en omfattende foredragsvirksomhet relatert til restorativ odontologi.

Torgils Lægreid ble ferdig utdannet tannlege ved UiB i 1997, og har siden kombinert privat praksis med jobb ved UiB, først som instruktørtannlege, deretter førsteamanuensis. Forsvarte sin doktoravhandling om store
komposittfyllinger i 2011. Har en omfattende foredragsvirksomhet relatert til restorativ odontologi.

Kursavgift
Kr 2100
Etter påmeldingsfristen kr 2600

I tillegg til kursavgiften kommer:

Enten: Overnatting (inkludert pausemat/drikke, lunsj fredag, festmiddag fredag kveld samt frokost lørdag)
Enkeltrom kr 2195 per person
Dobbeltrom kr 2095 per person

Eller: Dagpakke (inkludert pausemat/drikke og lunsj fredag) kr 695 per person for de som ikke overnatter
Dette registreres sammen med påmelding og gjøres opp direkte med hotellet

Vi følger NTF sine regler for avbestilling.

Påmelding
Påmelding via www.deltager.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
OBS! Vær nøye med å fylle ut detaljene ved påmelding

Påmeldingsfrist
9. desember ("early bird")
Førstemann til mølla. Begrenset antall plasser på festmiddagen

Nærmere opplysninger
Kontakt kurskontakt: Christine Dæhli Oppedal
e-post: btfkurskontakt@gmail.com
mobil: 477 52 564

Sist oppdatert: 8. november 2022