Formannen har ordet - januar 2023

Bilde

For et fantastisk Vestlandsmøte! Tre dager med fag, fest og god stemning. Den store oppslutningen og de positive tilbakemeldingene etter årets møte, oppsummerer vel det hele ganske godt. Tre år har gått siden forrige Vestlandsmøte. Årsaken til det har vi alle fått med oss, og med alt som har skjedd i verden siden sist er det å kunne samles på denne måten noe vi virkelig ikke kan ta for gitt.

Fra BTF-Nytt januar 2023 Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Fagprogrammet har blitt videreutviklet og finslipt fra de avlyste Vestlandsmøtene i 2021 og 2022, og har i ettertid høstet mye ros. All ære til fagkomiteen som har lagt ned mye arbeid i å få inn interessante foredragsholdere fra både innenlands - og utenfra Bergen. Forkursene, fagprogrammet, utstillingen, møteplassen og Festaften; hele arrangementet var en slående suksess! Jeg kommer ikke over hvor fint alt gikk. Tusen takk til alle tillitsvalgte som har vært med å planlegge og arrangere. Selv om møtet kun finner sted noen dager i januar, arbeides det jevnt og trutt gjennom hele året. Planleggingen av neste års Vestlandsmøte er allerede i gang!

Les referat fra Vestlandsmøtet 2023 her

Videre utover våren håper jeg å se dere igjen på medlemsmøter. Først ut er medlemsmøte torsdag 9. februar. Vi holder oss hovedsakelig til fredager, med en og annen torsdag innimellom. Invitasjon til medlemsmøtet sendes ut straks! Datoer for kommende møter legges ut på bunn av BTF-Nytt, men her er de igjen:

  • Torsdag 9. februar: medlemsmøte BTF
  • Fredag 10. mars: medlemsmøte BTF
  • Fredag 14. april: medlemsmøte BTF
  • 5. - 6. mai: tillitsmannskurs på Solstrand Hotel & Bad

Dato for Vårmøtet var egentlig satt, men på grunn av kollisjon med et annet arrangement, må datoen
annonseres senere. Nå gleder jeg meg til tillitsmannskurset i mai! Informasjon om program og påmelding kommer i løpet av våren, men om du har en liten foreningsspire i magen, eller om du rett og slett bare vil lære mer om BTF og NTF, så hiv deg med! Dette er et gratis tilbud til medlemmene med det formål å skape interesse og engasjement for foreningsarbeid, men det stilles ingen krav til deltakerne om å stille til verv.

Det er mange saker å engasjere seg for i tannlegeverden om dagen, og vi vil trenge
engasjerte tillitsvalgte fremover. Store, landsdekkende forandringer er på gang. Samtidig som det er godt å se investeringsvilje til tannhelse, må jeg stille spørsmål med måten det gjøres på.

Alle i tannhelse-Norge følger selvsagt spent med på arbeidet til Tannhelseutvalget, men samtidig har vi en regjering som gjør endringer i hui og hast. De private har mistet en stor brukermasse i form av at unge voksne i aldersgruppen 21-26 år har fått rett til 50 % rabatt når de bruker en allerede presset, offentlig tannhelsetjeneste (DOT). Denne aldersgruppen utgjør en stor andel av studentene, noe som særlig legger en ekstra bør på DOT i studiebyene. Det kan argumenteres for at de private ikke mister all verden med arbeid ettersom denne pasientgruppen ofte har veldig friske tenner, men da kan man til gjengjeld spørre seg hvorfor de får en såpass bred støtte. Når prognosene i tillegg sier at størstedelen av dem ikke kommer til å benytte seg av tilbudet, virker det hele som tankeløs symbolpolitikk som potensielt vil kunne svekke tannhelsen og føre til at folk utsetter tannlegebesøk; plutselig er det fire ekstra årskull som skal inn på bunnen av prioriteringslisten i DOT. Ettersom de har krav på 50% rabatt vil disse pasientene gjerne vente en stund på time i DOT, fremfor å gå privat. Inntil videre har Vestland Fylkeskommune åpnet for at pasientene i denne aldersgruppen som har benyttet privat tannlege kan søke fylkeskommunen om refusjon, men hva som skjer etter at denne ordningen utløper er fortsatt oppe i lufta. Når en regjering kan gjennomføre så store og inngripende endringer på så kort tid; hva kommer til å skje når neste regjering tar over?

Trenden med å underregulere takstene gjentar seg også i årets "Gule Hefte". En generell økning på 2,6% er for lite når økningen i konsumprisindeksen det siste året har vært godt over sekstallet. Som følge av høyere rente og økte levekostnader, vil det også bli dyrere å drive tannklinikk. Underreguleringen av stønadsordningen fører derfor i realiteten til at mye av de økte kostnadene dyttes over på de pasientene som i utgangspunktet har størst behov for støtte. Sammenlagt kan en få inntrykk av en regjering som tar fra de som trenger det mest og gir til de som ikke trenger det.

Uansett går vi nå mot lengre dager og lysere tider. Jeg ønsker dere alle et nydelig 2023!

Sindre Hauge Larsen,
Formann i Bergen Tannlegeforening

Sist oppdatert: 9. februar 2023