Formannen har ordet - juni 2022

Bilde

Kjære kollega - Datoer for høstens møter ligger ute på BTF-Nytt, og Vestlandsmøtet 2023 er lagt til 13.-14. januar, pluss forkurs torsdag 12. januar, så sett av datoene allerede nå!.

Fra BTF-Nytt 18. juni 2022 Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Alle vårens arrangementer i BTF er gjennomført, takk til alle som har deltatt! Det gleder meg å ha sett mange både nye og kjente ansikt i løpet av våren, både på medlemsmøter, møtet i BTF Privat, Tillitsmannskurset på Solstrand, Vårmøtet på Lanternen og omvisning for studentene på Gamle Bergen Bymuseum. Sistnevnte var 41. gang museumskomiteens Knut Meyer presenterte tannlegehistorie for studentene. Tusen takk for lang og tro tjeneste! Til neste år er det Kristoffer Øvstetun som tar over stafettpinnen, og med noen år på baken i museumskomiteen allerede er han en verdig arvtager.

I tillegg til å bli brukt som lokale for sosialt lag etter medlemsmøter, er det åpent for medlemmene for å bruke våre nyoppussede foreningslokaler i Markeveien 12 til faglige arrangement. I løpet av våren har lokalene for eksempel blitt brukt til alt fra mindre møter til feiring av fullført spesialisteksamen. Faktura for renhold sendes videre til arrangør dersom det er behov for det, ellers er dette et gratis tilbud til medlemmene. Benytt dere av det! Til høsten planlegges også et lite pensjonist-vors i lokalene før et av medlemsmøtene, nærmere detaljer kommer vi tilbake til.

Gjennom nyhetene i disse dager kan man få inntrykk av at det er kriser i alle retninger. Ukraina-krigen er inne i femte måneden, råvaremangel og transportproblemer truer forsyningssikkerheten i hele verden, prisene på basisvarer som strøm, drivstoff, klær og mat galopperer. Fastlegekrise, sykepleiermangel, lange ventetider på psykolog. Atomopprustning og global oppvarming. At pandemien ikke er over fikk jeg selv smertefullt erfare for bare noen uker siden. Jeg kunne fortsatt å ramse opp. Noen av dere har nok merket de økte prisene i driften av tannlegepraksisen, og med økte levekostnader i tillegg stiger naturligvis også prisene for tannbehandling. Offentlige tannleger må forholde seg til lønnsoppgjøret, mens privatpraktiserende tannleger har fri prissetting og dermed mulighet til å legge alle økte utgifter direkte over på pasientene. Men bør man det? Hvermannsen får også dårligere råd, og når tannbehandling utover akuttbehandling av noen regnes som luksus, hvor kommer pasientene våre til å spare inn? Skal man få reparert det hullet som ikke er vondt og erstattet den tannen som mangler, eller skal man ha varmen på hjemme? Vinteren var tøff for mange, og alt tyder på at økonomien for de fleste bare blir enda trangere til høsten. Det er foreløpig ingen ekstra støtteordninger til tannhelse på vei, men politikerne har innsett at tannhelsesystemet i Norge ikke er optimalt, og det er vilje til å gjøre noe med det.

Men med forandring vil det også være noen som vil kunne måtte svelge noen kameler. De private har så langt nytt godt av muligheten for fri etablering og fri prissetting, men vi skal ikke ta for gitt at vi får fortsette på samme måte fremover. Vi har en tannhelselov fra 1984, et uoversiktlig trygdesystem som kan føre til at befolkningen ikke får den hjelpen de har rett på fordi tannlegen er redd for represalier ved feilfakturering, og et helt fagområde som er delt i to sektorer hvor de fleste får lite erfaring med arbeidsoppgavene til den andre sektoren. Det er politisk vilje for å gjøre noe med alt dette, men politikerne trenger veiledning og opplæring innen tannhelse. Noe av det viktigste NTF gjør om dagen er å jobbe opp mot politikerne for at dette gjøres riktig. Dette var hovedtema på Forum for tillitsvalgte 9.-10. juni, og selv om det ikke ble fattet noen konkret konklusjon på møtet (så vidt jeg fikk med meg, det var stans på Oslo S og jeg måtte dra tidlig for å rekke flyet), førte det til mange gode diskusjoner, og har forhåpentligvis gitt NTF noen ekstra verktøy i verktøykassen i sin politiske dialog. Det blir nok interessant fremover!

Vi er langt ute i juni og sommervarmen glimrer fortsatt med sitt fravær på Vestlandet, men sommerferie skal det bli likevel! Når ikke varmen kommer til oss kan man i alle fall dra til varmen. Så sant man får tak i pass. Jeg vil ønske alle våre medlemmer en deilig sommer, ta vare på dere selv og på hverandre, og så møtes vi igjen med oppladde batterier til høsten!

Ha en god sommer!

Sindre Hauge Larsen

Formann i BTF

Sist oppdatert: 14. juli 2022