Endringer i tannlegevaktordningen i Bergen

Bilde

Fylkestannlegen informerer

Tannlegevaktordningen har vært slik den er i dag siden 70-tallet, uten noen evaluering eller endringer. Tannlegevakten startet da tannhelse var innunder kommunen. Vi har åpen vakt 365 dager i året, med lengre åpningstider i helger og hellig/høytidsdager. Tannlegevakten har behandlet alle typer pasienter, og behov for dette blir mindre og mindre i Bergen og omegn. Dette er ikke en lovpålagt oppgave, men vi har gitt den tjenesten som en hjelp til befolkningen.

Vestland tannhelse er blitt mye større etter sammenslåingen, og tannlegevakten i Bergen dekker nå bare en brøkdel av det geografiske Vestland. Vestland tannhelse samordner nå vaktordningen med hvordan det er organisert i de andre fylkene. De endringene vi har tenkt å gjøre samsvarer altså med de andre fylkene.

Nå er det mange privatpraktiserende i Bergen, og vi ser ikke behovet for å holde åpent alle dager. Vi er i dialog med ansatte og tillitsvalgte for å redusere åpningsdager til helg og hellig/høytidsdager fra og med 1. september 2022.

Jeg kommer tilbake med mer informasjon når vi er ferdige med forhandlinger.

Lathamini Murugesh
Fylkestannlege

Les mer på www.btfnytt.no Lenke til et annet nettsted.

Sist oppdatert: 5. april 2022