Medlemsmøte Bergen Tannlegeforening

CBCT i odontologisk diagnostikk og behandlingsplanlegging

Tid: Fredag 16. september kl. 19.00

Sted: Litteraturhuset, Bergen

I tillegg til en grundig pasienthistorie og klinisk undersøkelse er røntgenbilder viktig for å diagnostisere og kartlegge sykdom hos pasientene.

CBCT /3D opptak har vært et stort fremskritt innen utredning av ulike odontologiske problemstillinger, men vi må ikke glemme at i en del kasus kan vi «se i 3-D med bruk av 2-D bilder».

Med utgangspunkt i 2D- bilder (intraorale bilder og OPG) vil foredraget belyse de vanligste kliniske problemstillingene der CBCTundersøkelse kan være nyttig for diagnostikk og behandlingsplanlegging.
Det blir også belyst kasus hvor man ikke trenger CBCT utredning.

Foredraget er gratis for alle medlemmer!

Etter medlemsmøte fortsetter vi kvelden i Markeveien 12 med popcorn, pils og quiz! Vi gleder oss!

Kurset teller 2 timer i NTFs etterutdanningssystem

Ved spørsmål, send mail til bergen@tannlegeforeningen.no

VELKOMMEN

Foredragsholder

Stig Løvold

Instruktørtannlege

Spesialistkandidat i Kjeve- og Ansiktsradiolog

Seksjon for Kjeve- og Ansiktsradiologi

Institutt for klinisk odontologi, UiB

Sist oppdatert: 16. september 2022