Tillitsmannskurs Solstrand

Endelig er det igjen duket for tillitsmannskurs på Solstrand!

Tid: 20. - 21. mai

Sted: Solstrand hotel & bad

Ønsker du å se hva BTF/NTF er og hvordan det er å være tillitsvalgt?

Kurset er myntet på dem som ha lyst til å bidra, eller for dem som bare er nysgjerrig. Kurs og hotellopphold med fullpensjon er gratis. Medlemmer som ikke tidligere har vært på kurset vil bli
prioritert.

Påmelding til: styremedlem@bergentannlegeforening.no fra 4. april.

Oppgi eventuelle allergier og matpreferanser ved påmelding

Faglig program

Fredag 20. mai

Velkommen til tillitsvalgtkurs med fokus på politikk og kommunikasjon i NTF, med NTFs president Heming Olsen-Bergem og Christian Pollock Fjellstad, rådgiver i NTF.

Med dette kurset ønsker NTF å stimulere til både engasjement i organisasjonen og se hvordan munnhelse og NTF står seg i samfunnsdebatten.

Etter endt kurs håper vi at du som tillitsvalgt har bedre forståelse for de politiske prosessene, både på nasjonalt og lokalt nivå.

  • Hvem er aktørene i helsepolitikken og samfunnsdebatten?
  • Hvordan forholder de seg til hverandre?
  • Og hvordan kan du som tillitsvalgt bidra i NTFs politiske påvirkningsarbeid?

Lørdag 21. mai

Ernæringsutfordringer og tannhelse

Kurset tar for seg hva en ernæringsfysiolog jobber med generelt og hvordan forebygge underernæring og konsekvenser av dette knyttet til munn og tannhelse. Det er et foredrag som inkluderer caser om kompleksiteten av i ernæringsarbeid. Vi skal innom pasientgrupper slik som de med anoreksi, bulimi, annen psykiatri, diabetikere, overvekt, KOLS-pasienter, kreftpasienter
og personer med psykisk utviklingshemming. Kurset holdes av Kristine Nordkvelle, klinisk ernæringsfysiolog. Hun har også vært faglig "sidekick" i serien «Helstrøm rydder opp hjemme», samt holder mange foredrag ved siden av jobben på Lovisenberg Diakonale sykehjem.

utsikt solstrand

Påmelding

Påmelding på e-post til styremedlem@bergentannlegeforening.no

Sist oppdatert: 5. april 2022