Medlemsmøte BTF

Bergen Tannlegeforening Inviterer til medlemsmøte på Grand Hotel Terminus torsdag 10. mars kl. 19.00

Agenda

  • Godkjenning av referat fra forrige medlemsmøte
  • Eventuelt
  • Foredrag

Mukogingivale problem

Pasienter stiller stadig flere krav til oss som behandlere. Det er økende interesse for bløtvevsdefekter; er de «farlige» og kan de behandles? For klinikeren er det viktig å stille en tidlig diagnose og gi pasienten korrekt
informasjon i forhold til muligheter for behandling. I presentasjonen vil vi omtale årsaker til og behandling av ulike mukogingivale problem. Det vil være noe teori, mange bilder og flere interessante kasus.

Priser og påmelding

Foredraget er gratis for alle medlemmer.

Etter foredraget inviterer vi til tapas og hyggelig sammenkomst i Markeveien 12. Påmelding til sammenkomsten innen mandag 7. mars ved å vippse 400 kr til 734729 og sende e-post til styremedlem@bergentannlegeforeningen.no

Kurset teller 2 timer i NTFs etterutdanningssystem

VELKOMMEN!

Kursholdere

Kristian Hamill Lind

DDS 2010, PUMS, spesialist i periodonti 2021, UIB

Drevet privatpraksis i Kristiansand fra 2010 til 2015

Privatpraksis i Bergen fra 2015 til 2019.

Tidligere instruktørtannlege ved IKO, UIB (2015-2021)

Jobber nå ved Oris Dental Åsane og Nesttun

 

Knut N. Leknes

Ferdig utdannet tannlege ved UiB i 1979. Gjennomførte spesialistutdanning i periodonti 1981 – 1984 og var universitetsstipendiat 1992 – 1996. Forsvarte doktorgraden i 1996 med tittelen «The influence of anatomic and iatrogenic root surface characteristics on bacterial colonization and periodontal destruction».

Ble ansatt som førsteamanuensis ved avdeling for periodonti i 1996 og som professor samme sted fra 2007. Har hatt flere utenlandsopphold ved amerikanske universiteter. Hovedinteressen har vært klinisk forskning.

Har de siste årene delt arbeidstiden mellom universitetet og privat praksis.

Påmelding

Sende e-post til: styremedlem@bergentannlegeforeningen.no

Sist oppdatert: 7. mars 2022