Medlemsmøte BTF - Trivsel og mistrivsel: arbeidsmiljøloven som rettesnor

Bergen Tannlegeforening inviterer til medlemsmøte

Tid: fredag 4. september kl.1900

Sted: Litteraturhuset

Agenda
- Godkjenning av referat fra forrige medlemsmøte
- Eventuelt
- Foredrag med Ståle Einarsen; Trivsel og mistrivsel: arbeidsmiljøloven som rettesnor

Innhold:

  • Hva gir trivsel og hva gir mistrivsel på jobb?
  • Personkonflikter og sakskonflikter i arbeidsmiljøet
  • Hvordan konflikter utvikler og utarter seg
  • Ulike metoder for arbeidsmiljøarbeid; styrker og svakheter
  • Arbeidsmiljølovens og det psykososiale arbeidsmiljøet
  • Om de ulike roller i arbeidsmiljøarbeid
  • Klage, varsle eller søke: Hvordan ta opp problemer i arbeidsmiljøet
  • Arbeidstakeres plikter og rettigheter
  • Om styringsrett og omsorgsplikt i arbeidsmiljøet

Om foredragsholder:
Ståle Einarsen er en ledende norsk psykolog og forsker innen arbeidsmiljøfeltet, med konflikter og trakassering i arbeidslivet som sitt spesialfelt. Einarsen har utgitt en rekke bøker om arbeidsmiljø, og har publisert en lang rekke vitenskaplige artikler i anerkjente internasjonale vitenskaplige journaler. Til daglig arbeider Einarsen som Professor i arbeidsog organisasjonspsykologi ved UiB.

Etter foredraget ønskes det hjertelig velkommen til middag på Colonialen!

Hovedrett: Piggvarkotelett med jordskokk, grønnkål og soya-nøttesmør
Dessert: Rabarbraterte med vaniljeis

Pris: 485 kr

Påmelding for middag OG foredrag gjøres ved å sende påmelding til
styremedlem@bergentannlegeforening.no

Påmelding

Påmelding for middag OG foredrag gjøres ved å sende påmelding til
styremedlem@bergentannlegeforening.no

Sist oppdatert: 21. august 2020