Medlemsmøte Bergen tannlegeforening

Tema: Nedbemanning + pensjon

Dato: Fredag 6. mars kl. 1900
Sted: Litteraturhuset

Kursholder:
John Frammer - advokat og leder av Jus og arbeidsliv, NTF

Tema:
1) Nedbemanning på klinikken
2) Pensjon i et nøtteskall

Kurset teller 2 timer i NTFs etterutdanningssystem

Etter foredraget ønsker vi velkommen til middag på Colonialen (pris 345,-)

NB: Påmelding til middag gjøres ved å sende mail til styremedlem@bergentannlegeforening.no og forhåndsbetale in ntil konto 5201 05 16803

Påmeldingsfrist: mandag 2. mars

litteraturhuset Bergen
Sist oppdatert: 26. februar 2020