Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du under Kapittel 5 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Lukk melding
Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du under Kapittel 5 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Lukk melding

NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker

Instruks for NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker

§ 1
NTFs klagenevnd for kjeveortopediske saker oppnevnes for 2 år av NTFs hovedstyre etter innstilling fra Norsk Kjeveortopedisk Forening. Nevnden møter når formannen finner det nødvendig ut fra den foreliggende saksmengde. NTF dekker møteutgiftene.

§ 2
Klagenevnden har til oppgave å avgi uttalelse i klagesaker vedrørende kjeveortopedisk behandling til den lokalforenings klagenevnd som behandler slike klagesaker. Klagenevnden skal behandle alle klagesaker den får seg forelagt.

§ 3
Når en klage over kjeveortopedisk behandling foreligger, skal den først behandles av klagenevnden for kjeveortopediske saker. Klagenevndens uttalelse oversendes deretter den lokale klagenevnd. Klagenevndene må prøve å komme til enighet om forslag til løsning før de berørte parter underrettes av lokalforeningens klagenevnd. Dersom det er dissens, skal de berørte parter underrettes om begge nevnders uttalelse.

§ 4
De generelle regler for lokalforeningenes klagenevnder gjelder også for NTFs klagenevnd for kjeveortopediske saker.

Sist oppdatert: 6. desember 2019