Hovedstyre

Hovedstyret leder foreningens virksomhet og består av president, visepresident og syv styremedlemmer.

Fem av styremedlemmene blir valgt av representantskapet. I tillegg velger Lønnspolitisk forum og Næringspolitisk forum et styremedlem hver som representanter for henholdsvis Sentralt forhandlingsutvalg og Sentralt næringsutvalg, som så må godkjennes i representantskapet. Presidenten er styreleder og foreningens øverste leder.

Hovedstyret leder foreningens virksomhet i overensstemmelse med vedtekter og bestemmelser og påser at disse overholdes.

På foreningens vegne tar hovedstyret standpunkt til enhver sak på det tidspunkt en avgjørelse er nødvendig. Hovedstyret koordinerer virksomheten for de organer innen NTF som arbeider på begrensede områder eller ivaretar særinteresser, og påser at medlemmenes fellesinteresser blir tilbørlig ivaretatt i forhold til særinteressene.

Hovedstyret (uten vara) - NTFs representantskapsmøte 2021

Hovedstyret - NTFs representantskapsmøte 2023 (ikke på bildet: vara Erland Furuseth Jensen)

Ønsker du kontakt med hovedstyret?

2024

Protokoll fra hovedstyremøte januar 2024 , 2.9 MB, åpnes i nytt vindu.

2023

Protokoll fra hovedstyremøte november 2023 , 1.6 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll fra hovedstyremøte oktober 2023 , 2.9 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll fra hovedstyremøte august 2023 , 3.9 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll fra hovedstyremøte mai-juni 2023 , 4.4 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll fra hovedstyremøte mars 2023 , 2.6 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll fra hovedstyremøte februar 2023 , 2.3 MB, åpnes i nytt vindu.


2022

Protokoll fra hovedstyremøte november 2022 , 2.6 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll fra hovedstyremøte oktober 2022 , 2.3 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll fra hovedstyremøte august 2022 , 2.4 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll fra hovedstyremøte juni 2022 , 3.8 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll fra hovedstyremøte mars 2022 , 3.2 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll fra hovedstyremøte januar 2022 , 2.5 MB, åpnes i nytt vindu.

2021

Protokoll fra hovedstyremøte oktober 2021 , 2.7 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll fra hovedstyremøte september 2021 , 3.5 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll ekstraordinær behandling i HS - juni 2021 , 1.3 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte juni 2021 , 4.1 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte mars 2021 , 1.9 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte februar 2021 , 1.9 MB, åpnes i nytt vindu.

2020

Protokoll hovedstyremøte 24. november 2020 , 1.9 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte 15. oktober 2020 , 1.8 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte 2. september 2020 , 1.8 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte 18. juni 2020 , 1.7 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte 3. juni 2020 , 1.8 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll ekstraordinært hovedstyremøte 27. april 2020 , 1.7 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll ekstraordinært hovedstyremøte 30. mars 2020 , 1.8 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte 4. mars 2020 , 1.8 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte 29. januar 2020 , 1.8 MB, åpnes i nytt vindu.

2019

Protokoll hovedstyremøte november 2019 , 1.8 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte oktober 2019 , 1.7 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte oktober 2019 (epostbehandling) , 1.8 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte august 2019 , 1.8 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte juni 2019 , 1.8 MB.

Protokoll hovedstyremøte mai 2019 , 1.7 MB.

Protokoll hovedstyremøte mars 2019 , 1.9 MB.

Protokoll hovedstyremøte januar 2019 , 1.9 MB.

2018

Protokoll hovedstyremøte november 2018 , 1.9 MB.

Protokoll hovedstyremøte oktober 2018 , 1.6 MB.

Protokoll hovedstyremøte august 2018 , 1.8 MB.

Protokoll hovedstyremøte juni 2018 , 1.7 MB.

Protokoll hovedstyremøte april 2018 , 1.7 MB.

Protokoll hovedstyremøte mars 2018 , 1.7 MB.

Protokoll hovedstyremøte januar/februar 2018 , 4.1 MB.


For tidligere protokoller ta kontakt med sekretariatet


For oversikt over hovedstyrets møter se "Hva skjer".

Sist oppdatert: 21. februar 2024