Søk
Hjem     Medlem     For studenter  

Søknad om støtte til deltakelse på internasjonale studentarrangementer

NTF kan etter søknad gi støtte til å sende delegasjoner til internasjonale studentorganisasjoners aktiviteter, da fortrinnsvis European Dental Students’ Association (EDSA) og International Association of Dental Students (IADS).

Søknad om støtte rettes til studiestedets studentutvalg (SU)/fagutvalg (FU), som behandler saken som første instans. Godkjent søknad vedlagt program og budsjett (medlemsavgift, ev. deltakeravgift, reise- og oppholdskostnader) sendes NTF, gjerne på epost post@tannlegeforeningen.no.

Tildeling fra NTF forutsetter at det lokale SU/FU selv bidrar med støtte til den omsøkte aktiviteten. Det er en forutsetning at alle deltakere som det søkes om støtte for er medlemmer i NTF.

Bidrag fra NTF utbetales etterskuddsvis til det lokale SU/FU, som forestår utbetaling til søkeren.

Utbetaling fra NTF forutsetter at det foreligger bekreftelse på deltakelsen og dokumentasjon av faktiske kostnader, sammen med en kortfattet rapport fra deltaker(ne).

Mottatt støtte fra annet hold enn NTF og det lokale SU/FU skal oppgis. Samlet støtte må ikke overstige de faktisk påløpte kostnadene.