Søk

Sør-Trøndelag tannlegeforening

Velkommen til Sør-Trøndelag tannlegeforenings nettsider!

STTFKontaktpersoner Sør-Trøndelag tannlegeforening

Kontakt oss på sortrondelag@tannlegeforeningen.no

STTF arbeider med spørsmål som angår tannlegens rolle i samfunnet,
kvalitet i tannhelsetjenesten, yrkesetikk, etterutdanning.
STTF samler tannlegene til faglige og standspolitiske møter for å øke
kunnskaper om bedre tannhelse.
STTF representerer tannlegene overfor publikum og myndigheter.

Vi hjelper deg om du trenger:

  • å finne en tannlege eller
  • å finne tannlegevakt eller tannleger som gir akutt hjelp eller
  • hjelp til å løse uoverensstemmelser mellom pasient og tannlege.


MNM 2019 endelig versjon_Page_01