Søk

Informasjon om registrering av kurstimer

Min side

Logg inn på Min Side med medlemsnummer og passord. Har du ikke passord, får du dette tilsendt automatisk ved å velge Send meg passord.

Registrerte kurstimer

Når du er innlogget har du mulighet til å finne en oversikt over registrerte timer under Min kursprofil. Her kan du se og enkelt skrive ut en samlet oversikt over dine kursaktiviteter.

Automatisk registrering av kurs
Kurs i regi av NTF, og andre forhåndsgodkjente kurs, blir automatisk registrert på medlemmenes kursprofil.  Kursprofilen finner du på Min side.

Manuell registrering

Kurs som ikke blir registrert automatisk i Min kursprofil, skal legges til manuelt av det enkelte medlem. Slik registrerer du kurstimene:

  • Logg inn på Min Side
  • Velg Etterutdanningstimer og finn deretter fram til det kurset i listen som du har deltatt på.
  • Klikk så på Registrer (foran kursbetegnelsen) og bekreft deretter ditt valg med "Registrer kurset". Da får du en bekreftelse på skjermen om at kurset er registrert.
  • Du finner nå kurset i "Min kursprofil"

Tips! Listen Etterutdanningstimer kan enkelt sorteres ved å klikke på de ulike overskriftene i listen, på denne måten er det lettere å søke seg frem til korrekt kurs.

 

Hvilke kurs er godkjent?
Kurs som er sendt inn til oss av kursarrangør og som er godkjent for tellende timer, vil finnes i listen over Registrering etterutdanningstimer.

Les mer på "Nye regler for obligatorisk etterutdanning"


Lokale kurs

Lokalforeninger som bruker NTFs kurssystem ved arrangering av kurs blir registrert automatisk. På sikt er det ønskelig at lokalforeningene sender inn komplette deltagerlister slik at timene blir overført deltagernes kursprofil. Inntil videre må imidlertid registrering i etterutdanningssystemet fortsatt gjøres manuelt for enkelte av kursene.

Spesialistforeningene sender inn oversikt over kurs/konferanser som de ønsker skal ligge i oversikten Etterutdanningstimer.

Dokumentasjon på kurshistorikk

Dersom du trenger å kunne dokumentere din kursdeltakelse, kan du enkelt skrive ut en samlet kursoversikt fra Min Kursprofil.