Søk

Arbeidskurs - Preparerings- og sementeringsteknikker ved adhesivt sementerte protetiske konstruksjoner

Ønsker du å lære mer om alternative prepareringsprinsipper og adhesiv sementering? Da bør du melde deg på arbeidskurset "Preparerings- og sementeringsteknikker ved adhesivt sementerte protetiske konstruksjoner", på UiO.

Tid:
Onsdag 19. juni 2019, kl. 09.00 – 16.00 og
Torsdag 20. juni 2019, kl. 09.00 – 16.00

Sted:
Ferdighetssenteret ved Det odontologiske fakultet, Sognsvannsveien 9, Oslo
Målgruppe: Tannleger
Kursavgift: Kr 10.000,-

Maksimum antall deltagere:
30

Påmelding via NTFs kurspåmeldingssystem
Påmeldingsfrist: 31. mai 2019

Kursbeskrivelse:
Ansatte ved Avdeling for protetikk og bittfunksjon ved Det odontologiske fakultet deler sin kunnskap om preparerings- og sementeringsteknikker ved adhesivt sementerte protetiske konstruksjoner. Et antall kasus av ulik vanskelighetsgrad belyses og diskuteres. Ulike behandlingsalternativer og kliniske metoder drøftes på bakgrunn av erfaring og vitenskap. Det gis råd om materialvalg og instrumenter.

Dette er et kurs for deg som ønsker både grunnleggende og fordypende kunnskap om emnet, kliniske tips og inspirasjon for tannstøttet adhesivt sementert "hverdagsprotetikk".

Det legges opp til praktiske øvelser, "live"-behandling og teoretisk undervisning fordelt over to kursdager. Ta gjerne med egne kasus i form av modeller og bilder for diskusjon.

Publisert: 10.04.2019