På- og avmeldingsregler TSE

Påmelding

Påmelding skjer via den enkelt modul i NTFs kursoversikt

Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på begge samlinger, á to dager, og aktiv deltagelse i gruppearbeid.

Tannleger som ikke er medlem av NTF kan delta på kurset dersom det er ledig plass og vil bli avkrevd en forhøyet kursavgift på kr 14 000 for deltakelse (ekskl. lunsjavgift).

Avmeldingsregler

Påmelding til TSE er bindende og all avmelding vil belastes med avmeldingsgebyr.

Før kursstart får deltakerne tilsendt brukernavn og passord som gir tilgang til TSEs nettsted, Fronter. Ved avmelding etter utsendelse av denne informasjonen vil det bli belastet full kursavgift. All kommunikasjon i forbindelse med avmelding skal foregå skriftlig, helst via e-post.

Avmeldingsreglene for ikke-medlemmer er de samme som for medlemmer.

Sist oppdatert: 4. januar 2020