På- og avmeldingsregler TSE

Påmelding

Påmelding skjer via NTFs kursoversikt

Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på begge samlinger, á to dager, og aktiv deltagelse i gruppearbeid.

Tannleger som ikke er medlem av NTF kan delta på kurset dersom det er ledig plass og vil bli avkrevd en forhøyet kursavgift på kr 18.000 for deltakelse (inkl. lunsjavgift).

Avmeldingsregler

Påmelding til TSE er bindende og all avmelding vil belastes med avmeldingsgebyr.

Ved avmelding etter påmeldingsfrist vil det bli belastet full kursavgift. All kommunikasjon i forbindelse med avmelding skal foregå skriftlig via e-post: etterutdanning@tannlegeforeningen.no.

Avmeldingsreglene for ikke-medlemmer er de samme som for medlemmer.

Sist oppdatert: 20. januar 2023