Kriterier for godkjenning av kurs

Informasjon om hvordan kursarrangørene søker om godkjenning av kurs

For at kursene skal registreres i NTFs etterutdanning må kursarrangør sende kursprogram, tid og sted til etterutdanning@tannlegeforeningen.no 

Antall godkjente kurstimer registreres i kurssystemet.

Registrering av timer

Kursarrangører må sende inn deltagerliste i etterkant av kurset for overføring av timer direkte.
Deltagerliste sendes etterutdanning@tannlegeforeningen.no

Excel-filen skal inneholdende følgende informasjon for at overføringen skal være vellykket:

  • kolonne A: etternavn
  • kolonne B: fornavn
  • kolonne C: e-post eller mobilnummer

Nye regler om obligatorisk etterutdanning, fra og med 01.01.2021

På Representantskapet i 2019 ble regler om obligatorisk etterutdanning revidert i henhold til innspill fra medlemmer og utvalg i NTF.

Ordningen med OEU er ment å være et minimumskrav som skal gjelde for alle medlemmer, uavhengig av hvor man jobber, bor eller hva man jobber med.

Ordningen skal være obligatorisk, og er et minimumskrav for å holde seg oppdatert på myndighetskrav, etikk og andre fagområder som NTF prioriterer. Det er viktig at NTF har kontroll på kvaliteten på dette etterutdanningstilbudet.

Det er også svært positivt at medlemmene gjennomfører ytterligere kompetanseheving på de områdene som er mest aktuelle for dem. Dette vil ikke lenger bli registrert som tellende kurstimer i den obligatoriske etterutdanningen, men vil fortsatt være viktig i forhold til livslang læring for det enkelte medlem.


Sist oppdatert: 9. april 2021