Informasjon om registrering av kurstimer

Kurs i regi av NTF, og andre forhåndsgodkjente kurs, blir registrert på medlemmenes kursprofil. 

Logg inn på Min Side for å finne en oversikt over registrerte timer under "Min kursprofil". Her kan du se din egen kursaktivitet i denne perioden, samt forrige periode. Du kan også skrive ut en oversikt over gjennomførte kurs i inneværende periode.

Kurs i regi av NTF sentralt blir automatisk registrert på medlemmenes kursprofil. Andre godkjente kursarrangører (i henhold til pkt 2 i regler om OEU) som har sendt inn kursinformasjon i forkant, skal sende inn deltagerliste etter kursslutt for å få timene overført deltagernes kursprofil.

Utvalgte kurs etter anbefaling fra lokal- eller spesialistforening hvor deltagerliste ikke kan innhentes vil bli lagt ut for etterregistrering.

Søknad om kursregistrering fra enkeltmedlemmer kan derfor ikke bli behandlet.

Kun utvalgte kurs eller kongresser som er godkjent av NTF sentralt eller spesialistforeningene skal registreres av det enkelte medlem via «Min side»/Registrering av kurstimer.

Slik registrerer du kurstimene:

  1. Logg inn på Min Side
  2. Velg Registrering av timer og finn deretter fram til det kurset i listen som du har deltatt på.
  3. Klikk så på Registrer (foran kursbetegnelsen) og bekreft deretter ditt valg med "Registrer kurset". Da får du en bekreftelse på skjermen om at kurset er registrert.
  4. Du finner nå kurset i "Min kursprofil"

Søknad om kursregistrering fra enkeltmedlemmer kan derfor ikke bli behandlet.

 

For kurs som er sendt inn til oss av kursarrangør og som er godkjent for tellende timer, vil det bli registrert timer direkte på "Min kursprofil".

Les mer på "Regler om obligatorisk etterutdanning"

For kurs i lokalforeninger og spesialistforeninger hvor det sendes inn komplette deltagerlister vil timene bli overført deltagernes kursprofil.

Utvalgte kurs etter anbefaling fra lokal- eller spesialistforening hvor deltagerliste ikke kan innhentes vil bli lagt ut for etterregistrering.

Dersom du trenger å kunne dokumentere din kursdeltakelse, kan du skrive ut en samlet kursoversikt fra "Min kursprofil" på "Min side"

Sist oppdatert: 22. april 2021