Folketrygdens stønadsordning (NYTT)

NTFs nye, obligatoriske nettkurs om trygderegelverket.

Målet med kurset er økt forståelse slik at medlemmene skal kunne anvende
stønadsordningen i henhold til myndighetenes intensjoner.

Kurset gir kunnskap om det overordnede regelverket, pasientens rettigheter og tannlegens plikter, samt utvalgte stønadspunkter og takster som NTF mener er spesielt viktig å sette søkelys på. Den siste delen av kurset, består av fagsider, videoforelesninger og videorefleksjoner.

Målgruppe:

Tannleger

Pris:

GRATIS

Kun for medlemmer av NTF

Kurset gir 2 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Generell informasjon om NTFs nettkurs

Obligatoriske

I de nye reglene i obligatorisk etterutdanning, gjeldende fra og med 01.01.2021 er de to kursene «Folketrygdens stønadsordning» og «Smittevern» obligatoriske. Merk at begge kursene må være gjennomført og bestått innen 31.12.2022. Vi anbefaler likevel at de gjennomføres i god tid før dette.

Tellende timer i etterutdanningssystemet

Obligatoriske kurs gir automatisk 2 timer i NTFs etterutdanningssystem ved fullført/bestått eksamen. (Gjelder ikke studentmedlemmer)

Fleksibelt

Nettkursene kan gjennomføres når som helst på døgnet, fra en hvilken som helst PC eller Mac med nettilkopling. Om man trenger det kan man ta pauser underveis og senere gjenoppta arbeidet med kurset fra der du stanset. Dermed har du mulighet for å tilpasse kursgjennomføringen til din egen hverdag.

Tekniske problemer?

Opplever du problemer med avspilling av kursene? Sjekk maskinen for eventuell popup-sperre og at du bruker en oppdatert nettleser, vi anbefaler å bruke Chrome. Dersom du trenger bistand, ta kontakt med Øyvind Huseby; oh@tannlegeforeningen.no.

NB: Alle kursene inneholder en eksamen, som må være «bestått» for at kurset skal bli godkjent med tellende timer i NTFs obligatoriske etterutdanning. Når denne er gjennomført vil kurset og kurstimene automatisk bli registrert på din kursprofil, som du finner på Min side her på nettstedet. Merk at det kan gå noen timer før dette skjer.

Tilgang til kurset

Innloggede medlemmer har også tilgang til dette kurset via Min side / Nettkurs

Sist oppdatert: 18. februar 2022