Personvern og informasjonssikkerhet

Kurset Personvern og informasjonssikkerhet er laget for å tilfredsstille myndighetskrav, og er godkjent av Helsedirektoratet.

  • Deler du og dine kollegaer informasjon om pasienter?
  • Bruker dere minnepinner på klinikken?
  • Er du sikker på at den du snakker med på telefonen er riktig person?
  • Utleverer du pasientopplysninger uten å vite hvem mottakeren er?
  • Vet du hva begrepet taushetsplikt egentlig innebærer?

Disse spørsmålene med flere vil du få svar på i dette kurset.

Etter godkjent eksamen vil timene dine automatisk overføres til din kursprofil hos NTF og du kan skrive ut et kursbevis. Dette vil være dokumentasjon i forhold til ditt HMS-system.

Kurset er satt sammen av følgende deler:
1. Hva er personvern
2. Datavett
3. Taushetsplikt
4. Pasientens rettigheter
5. Dine plikter
6. Eksamen

I tillegg til kursene finnes en rekke ressurser som er linker til de aktuelle lover og henvisninger til kursene.

Målgruppe:
Private virksomheter innen tannhelsetjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Pris:
GRATIS

Kun for medlemmer av NTF

Kurset gir 2 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Generell informasjon om NTFs nettkurs

Obligatoriske

I de nye reglene i obligatorisk etterutdanning, gjeldende fra og med 01.01.2021 er de tre fagområdene etikk, trygdestønad og smittevern obligatoriske. Det er under utarbeidelse nye nettkurs som skal gjennomføres i den nye toårsperioden (2021/2022).

Fleksibelt

Nettkursene kan gjennomføres når som helst på døgnet, fra en hvilken som helst PC eller Mac med nettilkopling. Du kan ta pause og senere gjenoppta arbeidet med kurset fra der du stanset. Dermed har du mulighet for å tilpasse kursgjennomføringen til din egen hverdag.

Tellende timer i etterutdanningssystemet

Alle de obligatoriske kursene gir automatisk 2 timer i NTFs etterutdanningssystem ved fullført/bestått eksamen. (Gjelder ikke studentmedlemmer)

Innhold

Mange myndighetskrav knyttet til lover og regler har kommet de senere årene. Nettkursene vil være godt egnet som hjelp til å oppfylle disse kravene.

Tekniske problemer?

Opplever du problemer med avspilling av kursene? Sjekk maskinen for eventuell popup-sperre og at du bruker en oppdatert nettleser. Vi anbefaler å bruke Chrome.Dersom du trenger bistand, ta kontakt med Øyvind Huseby; oh@tannlegeforeningen.no.

NB: Alle kursene inneholder en eksamen, som må være «bestått» for at kurset skal bli godkjent med tellende timer i NTFs obligatoriske etterutdanning. Når denne er gjennomført vil kurset og kurstimene automatisk bli registrert på din kursprofil, som du finner på Min side her på nettstedet. Merk at det kan gå noen timer før dette skjer.

Tilgang til kurset

Innloggede medlemmer har også tilgang til dette kurset via Min side / Nettkurs

Sist oppdatert: 2. desember 2021