Program møtesonen / NTFs torg

Bilde

Fra NTFs torg under Landsmøtet 2021

Ta turen innom NTFs torg på årets Nordental. I tillegg til å få deg en god kopp kaffe fra NTFs barista og slå av en prat med NTFs ansatte og tillitsvalgte, har du mulighet til å booke tid med en av NTFs jurister og/eller få med deg interessante innslag og miniforedrag på "møtesonen".

Torsdag 3. november

kl. 1300 - 1330
"Fremtidens tannhelsetjeneste - Quo vadis?"

Heming Olsen-Bergem, Farshad Alamdari og Pernille Lysaker er tre av de 13 medlemmene som sitter i det regjeringsoppnevnte Tannhelseutvalget. De skal levere en egen NOU i juni 2024, men mye skal sies og menes på veien dit. Hvilke aktuelle utfordringer bør løftes og besvares på vei mot fremtidens nye tannhelsetjeneste? Christian P. Fjellstad er moderator. Har du gode spørsmål – send disse til cf@tannlegeforeningen.no

Musikkinnslag ved Rick Grove

kl. 1330 - 1345
"Betydningen av et smil"
v/ Tannhelse Uten Grenser

Tannhelse Uten Grenser jobber tverrfaglig for å gi fattige i utviklingsland et sunt og komfortabelt smil. Gjennom flere års erfaring med feltarbeid under ulike utfordrende forhold, har de mange sterke historier å formidle illustrert med flotte bilder og video. Leder av organisasjonen Wuba Kassahun vil holde et engasjerende miniforedrag om viktigheten av en god tannhelse og et sunt smil.

kl. 1510 - 15.25
"Kloke valg, råd og retningslinjer for antibiotikabruk i tannhelsetjenesten" v/ Morten Enersen

NTF har innhentet data fra reseptregisteret som viser tannlegers forskrivning av antibiotika i perioden fra 2012 – 2021. Tallene viser en økning i forskrivningen i 2020 og 2021. De nasjonale faglige retningslinjene om antibiotikabruk ble oppdatert i 2021 og gir faglige anbefalinger ved akutte odontogene infeksjoner, marginal periodontitt og antibiotikaprofylakse i tannhelsetjenesten.


Fredag 4. november

kl. 1020 - 1035
"Leger uten grenser - slik jobber vi"
v/ Sissel Roksvåg, Feltarbeider & Nasjonal koordinator for innsamling, Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser jobber etter prinsippene «upartisk, nøytral og uavhengig». Hva betyr dette i praksis - og hvordan bidra det til å sikre helsehjelp i mer enn 70 land og flere enn 400 prosjekter?

kl. 1100 - 1120
"Oral helse i et europeisk perspektiv" v/ Freddie Sloth-Lisbjerg, president CED

CED representerer mer enn 340.000 tannleger fra 33 tannlegeforeninger i 31 land i Europa. CED overvåker, analyserer og følger opp den politiske og juridiske utviklingen på tannhelseområdet innen EU. CED-presidenten presenterer en dagsaktuell sak og lar dessuten deltakerne få velge 1-2 saker blant flere relevante tema fra den europeiske dagsordenen. 

kl. 1200 - 1220
"Helsetjeneste eller business?" v/ NTF Student
Debatt om fremtidens tannhelsetjeneste av fremtidens tannleger

Hvordan utvikler tannhelsetjenesten seg, er det i den retningen vi ønsker? Mister fremtidens tannleger muligheten til å bestemme hverdagen selv? Priser for strøm, bolig og mat øker drastisk, mens studiestøtten står stille. Hvem gagner det at studenter må prioritere deltidsjobb over lesetid?

Kom og hør på studentenes utrop!

kl. 1230 - 1330
Posterpresentasjoner NTFs studentforskerpris
Les mer om de nominerte under foredrag #28 i fagprogrammet

kl. 1340 - 1400
Helsedirektoratet informerer

kl. 1600
Messemingling

kl. 1630 Prisutdelinger
NTF studentforskerpris & Beste stand Nordental

kl. 1645 - 1800
Messeminglingen fortsetter


Lørdag 5. november

kl. 1000 - 1015
"Tannlege på hjul - prosjektet" v/ Wojoud Mejalli, Prosjektleder Tannlege på hjul, Kirkens bymisjon

Tannlege på hjul er et nytenkende og innovativt tilbud hvor målgruppen er nådd der de er. Tannlege på hjul er et treårig prosjekt i regi av Kirkens Bymisjon med økonomisk støtte fra Stiftelsen Dam. Les mer om prosjektet på kirkensbymisjon.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

kl. 1230 - 1245
"Hackerangrep og løsepengevirus – hvor sikker er din bedrift?" v/ Trinnvis

Før var det de store virksomhetene som ble rammet av hackerangrep. Nå har trenden snudd. I 2021 ble de fleste angrep rettet mot små og mellomstore bedrifter, og løsepengevirus er den største trusselen. Hackerne infiltrerer og låser virksomheters datasystemer, og krever deretter penger for å låse opp igjen. Og ofrene er ofte de med dårligst datasikkerhet. Hvordan står det til med datasikkerheten på din tannklinikk, og hvilke sikkerhetsgrep kan tas for å gjøre den mindre attraktiv for hackere?

Book en jurist

Under landsmøtet kan foreningens medlemmer reservere tid med en av NTFs advokater for individuell juridisk veiledning innen lønns- og arbeidsvilkår, ferie, permisjon NTFs samarbeidskontrakter, arbeidskonflikter og oppsigelser m.m.

Timebestilling gjøres ved å sende epost til; jus@tannlegeforeningen.no, med navn, medlemsnummer, eventuelle vedlegg og hva saken gjelder.

Frist: 15. oktober

Treffetider:
Torsdag kl. 1300-1700, fredag kl. 0900-1600 og lørdag kl. 0900-1400

Sist oppdatert: 31. oktober 2022