Priser og betingelser - påmelding Landsmøtet

Her finner du generell informasjon om påmelding, deltakeravgift, avmeldingsregler og behandling av personopplysninger.

Deltakeravgift NTFs landsmøte

Priser

Deltakergruppe

Før 7. oktober

Etter 7. oktober

Medlem av NTF

kr 3500

kr 4500

Tannlege - ikke-medlem

kr 7000

kr 9000

Tannpleier

kr 3500

kr 4500

Tannhelsesekretær

kr 1700

kr 2250

Pensjonistmedlem

gratis

gratis

Ulønnet spesialistkandidat (medlem)

gratis

gratis

Årskandidat (medlem)

gratis

gratis

Studentmedlem

gratis

gratis


Påmelding

Påmelding til NTFs landsmøte 2020 skjer via www.NTFsLandsmote.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Frist for lav påmeldingsavgift er 7. oktober. Etter denne datoen øker kursavgiften.

Betingelser

Påmeldingen til NTFs landsmøte 2020 er bindende og personlig, og kan ikke overføres til andre. Det er ikke tillatt med offentlig framvisning av materialet.

Tilgang foredrag

Tannleger og tannpleiere gis tilgang til hele programmet på NTFs landsmøte. Tannhelsesekretærer gis tilgang til åpningen torsdag 29. oktober, samt foredragene listet under Tannhelsesekretærdagen.

Alle deltakere gis tilgang på opptak av fredagens foredrag tre uker etter at landsmøtet er gjennomført.


Avlysning av foredrag / endringer fagprogram

NTF kan avlyse eller utsette enkelte foredrag på fagprogrammet og/eller arrangere erstatningsforedrag, dersom foredraget ikke kan gjennomføres som følge av forhold utenfor NTFs kontroll. Dette omfatter også situasjonen der norske myndigheters fraråder gjennomføringen av arrangementet/foredraget som følge av ekstraordinære risikositusjoner.


Etterutdanningstimer

Deltakelse på NTFs landsmøte gir 25 timer i NTFs obligatoriske etterutdanningssystem. Etterutdanningstimene vil bli automatisk registrert i medlemmets kursprofil. Kursprofilen finner du på innloggede sider/«Min side» 


Personvern

Se NTFs generelle personvernerklæring

Formål med behandling av personopplysninger
De personopplysninger som innhentes, er nødvendige for å kunne administrere medlemsforholdet. I dette ligger også utsendelse av kursevaluering og faktura, slik at avtalen om deltakelse på kurs kan oppfylles.

Kurstimer registrert på medlemmer beholdes under hele medlemskapet. Kurstimer på alle ikke-medlemmer slettes 6 måneder etter at kurset er avholdt.


Spørsmål om påmelding til NTFs landsmøte 2020?

Kontakt oss på

Sissel Dahl
sissel.dahl@tannlegeforeningen.no
+ 47 22 54 74 00

eller

Katrin Andersen (NPG)
katrin@npg.no
+47 934 45 272

Sist oppdatert: 18. september 2020