Politisk debatt på årets landsmøte

Bilde

Skal tannhelse være en universell rettighet eller behovsprøvd velferdsgode? Bli med på debatten, fredag 5. november kl. 1045.

Tannhelse har vært et hett tema i valgkampen, og vi har invitert et knippe politikere til debatt. Vi spør: Skal tannhelsetjenesten være en universell rettighet eller et behovsprøvd velferdsgode i fremtiden?

I Hurdalsplattformen legger regjeringen til grunn en gradvis utvidelse av dagens tannhelsetjeneste. Det er likevel flere ubesvarte spørsmål.

  • Hvordan skal avgrensningen skal gjøres og hvem skal sikres tilgang til nødvendig tannbehandling?
  • Hvordan skal dette organiseres og finansieres?
  • Hvordan kan man best legge til rette for en kompetent tannlegestand som bidrar til et behandlingstilbud av høy kvalitet og god pasientsikkerhet?

Møteleder

  • Siri Lill Mannes

Panel

  • Lubna Jaffery (Ap)
  • Sofie Marhaug (R)
  • Helge-Andre Njåstad (Frp)
  • Camilla Hansen Steinum (NTF)

Politisk kommentar

  • Jens Kihl (Bergens Tidende)

Vi gleder oss til gode meningsytringer, og ønsker landsmøtedeltakerne velkommen til debatt om fremtidens tannhelsetjeneste!

Sist oppdatert: 25. oktober 2021