Tannbleking: når, hvorfor og hvordan?

Tid: Fredag 4. november kl. 1515 - 1600

v/ Torgils Lægreid

Tannbleking er en relativt vanlig behandling i tannlegepraksiser i dag, og tannhelsesekretæren er ofte involvert i denne prosessen.

  • Hvordan møter vi pasienter med ønske om en slik estetisk/kosmetisk behandling?
  • Hvilke retningslinjer gjelder?
  • Hva er aktuelle indikasjoner/kontraindikasjoner?
  • Hvordan fremstilles blekeskinner?
  • Hvordan gjennomføres behandlingen?

Dette er problemstillinger som foredragsholderen tar for seg, illustrert med kliniske eksempler.

Foredragsholder

Torgils Lægreid

Tannlege/førsteamanuensis

Privat praksis/Universitetet i Bergen
Sist oppdatert: 31. oktober 2022