Posterpresentasjoner - Studentforskerprisen

Tid: Fredag 4. november, kl. 1230 - 1330

Prisutdeling: kl 1630 på NTFs Torg, Nordental

Beste presentasjon honoreres med kr 20 000 & NTFs diplom. Vinnerne annonseres på nettstedet og i NTFs Tidende.

Årets nominerte:

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Sist oppdatert: 24. oktober 2022