Pasientens medisinliste

- hva bør vi vite?

Tid: Fredag 4. november kl. 1330 - 1400

v/ Rebwar Salar Nori Saleh

Pasienten ankommer tannlegekontoret og bes om å fulle ut helseskjema, med blant annet oversikt over hvilke medisiner som brukes. Flere legemidler kan ha betydning for tilstanden i munnen, og noen kan ha betydning for videre tannbehandling.

Foredraget skal gi en kort innføring i hovedgrupper av legemidler det brukes mest av, med fokus på det som kan ha betydning for videre tannbehandling.

Foredragsholder

Rebwar Salar Nori Saleh

Provisorfarmasøyt

Avdeling farmasøytiske tjenester

Lovisenberg sykehusapotek


Sist oppdatert: 31. oktober 2022