Når fotonene danser

Strålevern i praksis

Tid: Torsdag 3. november kl. 1630 - 1700

v/ Gerald Torgersen

  • Hva er egentlig røntgenstråling?
  • Hvordan påvirker den mennesker?
  • Og hvordan bruker vi den til å oppnå optimale røntgenbilder med lavest mulig stråledose?

Disse spørsmålene krever kompliserte svar og kan ikke dekkes på en halvtime. Dette blir en kort introduksjon som forhåpentligvis både er lærerik og litt underholdende.

Målet med foredraget er at du tar med deg noen nye impulser som hjelper deg å jobbe sikrere og bedre når du utfører røntgenundersøkelser.

Foredragsholder

Gerald Torgersen

Universitetslektor

Det odontologiske fakultet

Universitetet i Oslo
Sist oppdatert: 31. oktober 2022