Munntørre, eldre pasienter

- hva skal vi gjøre?

Tid: Torsdag 3. november kl. 1400 - 1445

v/ Lene Hystad Hove & Katrine Gahre Fjeld

Spyttet vårt har mange funksjoner, og munntørrhet kan være ødeleggende, ikke bare for oral helse og velvære, men også for den generelle livskvalitet. Det er ubehagelig å spise når man føler at maten ikke glir ned og man kan oppleve at det er vanskelig å snakke. Munntørrhet er også en vanlig reaksjon på stress, som for eksempel hvis man er engstelig for tannbehandling. Vi skal snakke om munntørrhet når man blir eldre og gi noen råd til hvordan vi kan hjelpe våre munntørre pasienter.

Foredragsholdere

Lene Hystad Hove

Førsteamanuensis

Fagansvarlig gerodontologi

Det odontologiske fakultet, UiO


Katrine Gahre Fjeld

Sykehjemstannlege, PhD

Avdeling for kariologi og gerodontologi

Det odontologiske fakultet, UiO
Sist oppdatert: 31. oktober 2022