De 7 bud

(eller 7 forslag til gode valg for forsvarlig tannbehandling)

Gjør kloke valg kampanjen

Tid: Fredag 4. november kl. 1415 - 1500

v/ Kjetil Reppen & Tonje Ruud Camacho

NTF har med «Gjør kloke valg»-kampanjen satt lys på hva som er forsvarlig tannbehandling og hva som er overbehandling, og utarbeidet en liste med forslag til odontologiske undersøkelser og behandlinger som er unyttige eller unødvendige. Kampanjen oppfordrer også til god dialog med pasientene, og tannhelsesekretæren spiller en viktig rolle i arbeidet med å sikre god informasjon og veiledning om valg av behandling. Foredraget blir belyst med en rekke kasus.

Foredragsholdere

Kjetil Reppen

Privat praksis


 
Tonje Ruud Camacho

Kommunikasjonsrådgiver NTF

Medlem samarbeidsutvalget Gjør kloke valg

Sist oppdatert: 31. oktober 2022