Brekninger, angst og motstand mot tannbehandling

Tannhelsesekretærens viktige rolle

Tid: Fredag 4. november, kl. 1115 - 1200

v/ Maren Agdal

Angst og vegring for tannbehandling kan gi mange uttrykk som vi må ha kunnskap om for å håndtere pasientene på en hensiktsmessig måte. Noen uttrykk skaper så sterk motstand at tannbehandling ikke lar seg gjennomføre. Foredraget vil gi en kort innføring i hvordan man med enkle grep kan tilrettelegge for at pasienten skal mestre situasjonen, til tross for at det nesten kan virke umulig.

Foredragsholder

Maren Lillehaug Agdal

Spesialist i pedodonti

PhD

Fagansvarlig TOO-Vestland

TKVestland

 

Sist oppdatert: 31. oktober 2022