Åpning av NTFs landsmøte 2022

Tradisjonell åpning av NTFs landsmøte 2022

Velkommen

Musikalske innslag
v/ Magnus Grønneberg

Åpningstale del 1
Heming Olsen-Bergem, president Tannlegeforeningen

Innlegg fra World Health Organization og Council of European Dentist
v/ Benoit Varenne, Oral Health Programme Officer WHO & Freddie Sloth-Lisbjerg, President CED

Hilsen fra Helse- og omsorgsdepartementet
v/ Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen

Samhandling rundt tannhelse og eldre
Arbeidet med en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten er i gang, og tannhelse og eldre antas å bli et viktig tema for flere av de politiske partiene i fylkes- og kommunalvalget 2023. På årets landsmøte ønsker vi å løfte frem utfordringer i samhandlingen mellom ulike helsetjenester til denne pasientgruppen, og inviterer fagolk, myndigheter og politikere til samtale og debatt.

Fagsamtale:

 • Bjørnar Hafjell, fylkestannlege Trøndelag
 • Ståle Onsgard Sagabråten, fastlege, spesialist i allmennmedisin, nestleder fagstyret i Legeforeningen
 • Gunnhild Vesterhus Strand, professor gerodontologi & samfunnsodontologi, Universitetet i Bergen
 • Ralf Husebø, visepresident Tannlegeforeningen

Politisk debatt:

 • Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet (Ap)
 • Morten Wold, Visepresident Stortinget, Helse- og omsorgskomiteen (Frp)
 • Marian Hussain, stortingsrepresentant, Helse- og omsorgskomiteen (SV)
 • Heming Olsen-Bergem, president Tannlegeforeningen

Moderator: Siri Lill Mannes

Åpningstale del 2
Heming Olsen-Bergem, president Tannlegeforeningen

Utdeling av priser

 • NTFs hederstegn
 • NTFs pris for undervisning og forskning
 • Tidenes pris for beste kasusartikkel
 • Bensow prisen

Introduksjon av fagprogrammet
Elisabet Jonsson, leder NTFs fag- og etterutdanningsutvalg

Sist oppdatert: 2. november 2022