Logo Tank

Nettbaserte kurs (TANK)

Tannlegeforeningens nettbaserte kurs, TANK, er et kurstilbud som i sin helhet skal gjennomføres på nettet. Kursene er gratis for alle NTF medlemmer.

skjermbilde nettbaserte kurs min side

 

Slik tar du kursene:

1) Logg deg inn på "Min side"
2) Gå til "Nettbaserte kurs"
3) Klikk på "Gå til kurs" på det nettkurset du ønsker å ta

Les mer om de ulike TANK-kursene i boksene under.

NB: vi anbefaler å bruke nettleseren Chrome ved gjennomføring av TANK-kurs. Forsøk evenetuelt å oppdatere nettleseren hvis du opplever problemer.

NB: NTF har besluttet å gjøre TANK-kurs om smittevern tilgjengelig for hele tannhelseteamet. Hvis du er medlem og ønsker å få registrert timer må du logge deg inn som vanlig på Min side (se forklaring over)

Klikk her hvis du ikke er medlem og ønsker direkte tilgang til kursetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu (ved å følge denne lenken vil du ikke motta timer i NTFs obligatoriske etterutdanningssystem)

Kursomtale:

Dette kurset er produsert med spesielt fokus på forholdene ved tannklinikker. Det er forankret i regelverk og myndighetenes anbefalinger og dekker følgende områder:

 • Smitteveier
 • Infeksjonstyper
 • Basalt smittevern
 • Håndhygiene
 • Sikker instrumenthåndtering
 • Avfallshåndtering
 • Rutiner ved stikkskader
 • Vedlikehold av apparatur

Kurset avsluttes med en eksamen som må bestås for at kurset skal godkjennes og kurstimene registreres.

Kurset skal gi god innsikt i hygieneadministrasjon på en tannklinikk.

Målgruppe:
Tannleger

Pris:
GRATIS for medlemmer
NB: kurset er midlertidig gjort gratis for alle pga koronasituasjonen

Kurset gir 4 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Dette kurset er laget i samarbeid tidligere Uni Research Helse, nå Norce, og består av følgende deler:

 • Utredning hos tannlege av pasient med helseplager attribuert til fyllingsmaterialer
 • Lokale besvær fra kroner som inneholder ukjente legeringer
 • Kontaktallergisk reaksjon mot eksisterende materiale
 • Stønadsordninger
 • Eksempler på kliniske reaksjoner mot tannmaterialer
 • Rapportering til Bivirkningsgruppen
 • De viktigste anbefalingene fra Retningslinjen

Kurset avsluttes med en eksamen. Når denne er bestått vil timene dine automatisk overføres til din kursprofil hos NTF.

For å gjennomføre kurset trenger du pc eller nettbrett med nettilgang.

Målgruppe:
Tannleger

Pris:
GRATIS for medlemmer

Kurset gir 4 timer i NTFs etterutdanningssystem

Dette kurset er produsert som et svar på kravet i Strålevernforskriften av 1. januar 2011 der det heter:

«Tannhelsepersonell som benytter stråling skal ha følgende opplæring: Apparatspesifikk opplæring i de modalitetene en benytter, samt årlig relevant opplæring i strålevern og strålebruk i forhold til arbeidsmetoder og den enkeltes arbeidsoppgaver».

Opplæringen skal være dokumenterbar.

Kurset består av fire moduler:

 • Grunnleggende del
 • Strålevern dentalrøntgen
 • Strålevern panoramarøntgen
 • Strålevern CBCT

Kurset skal gi god innsikt i strålevern på en tannklinikk og bruk av de aktuelle røntgenmodalitetene.

Kurset avsluttes med en eksamen. Når denne er bestått vil timene dine automatisk overføres til din kursprofil hos NTF.

Målgruppe:
Tannleger

Pris:
GRATIS for medlemmer

Kurset gir 4 timer i NTFs etterutdanningssystem.

I dette nettbaserte kurset vil du til en hver tid finne oppdatert informasjon om pasientenes refusjonsrettigheter og de gjeldene takstene.

Kurset er ment som et oppslagsverk mer enn et tradisjonelt kurs, og inneholder kasus og forslag til mulige løsninger. Du kan klikke deg rundt i de ulike innslagspunktene og satsene som gjelder.

Kurset avsluttes med en eksamen. Når denne er bestått vil timene dine automatisk overføres til din kursprofil hos NTF.

Målgruppe:
Tannleger

Pris:
GRATIS for medlemmer

Kurset gir 4 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Dette kurset søker å øke den etiske bevisstheten hos norske tannleger. Gjennom hverdagseksempler fokuseres det på etiske problemstillinger
og kurset gir deg også teoretiske verktøy for å håndtere vanskelige beslutninger.

Den norske tannlegeforening har egne etiske regler for sine medlemmer.
Etiske regler viser at vi som yrkesgruppe tar ansvar for pasientene og faget vårt, og det vil være medvirkende til at publikum opprettholder tilliten til tannlegestanden.

Kurset avsluttes med en kort og enkel quiz som må tas for at kurset kan godkjennes som fullført.

Målgruppe:
Tannleger

Pris:
GRATIS for medlemmer

Kurset gir 4 timer i NTFs etterutdanningssystem.

 • Deler du og dine kollegaer informasjon om pasienter?
 • Bruker dere minnepinner på klinikken?
 • Er du sikker på at den du snakker med på telefonen er riktig person?
 • Utleverer du pasientopplysninger uten å vite hvem mottakeren er?
 • Vet du hva begrepet taushetsplikt egentlig innebærer?

Disse spørsmålene med flere vil du få svar på i dette nye kurset.

Kurset Personvern og informasjonssikkerhet er laget for å tilfredsstille myndighetskrav.
Det er laget som et læringsløp og består av fem moduler. Når modul 1 er gjennomført får du tilgang til modul 2. Slik fortsetter det til du har gjennomført alle modulene og du kan da ta eksamen.

Etter godkjent eksamen vil timene dine automatisk overføres til din kursprofil hos NTF og du kan skrive ut et kursbevis. Dette vil være dokumentasjon i forhold til ditt HMS-system.

Kurset er satt sammen av følgende moduler:
1. Hva er personvern
2. Datavett
3. Taushetsplikt
4. Pasientens rettigheter
5. Dine plikter
6. Eksamen

For å gjennomføre kurset trenger pc eller nettbrett samt lyd.

I tillegg til kursene finnes en rekke ressurser som er linker til de aktuelle lover og henvisninger til kursene.

Kurset er godkjent av Helsedirektoratet

Målgruppe:
Private virksomheter innen tannhelsetjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Pris:
GRATIS for medlemmer

Kurset gir 4 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Tank-kurset "Kjøp og salg av tannklinikk" er inkludert i kontingenten og dermed gratis for alle våre medlemmer.

Kurset er rettet mot tannleger som vurderer å kjøpe eller selge tannklinikk. Kurset tar for seg hovedmomentene du bør være oppmerksom på ved kjøp eller salg av tannklinikk.
Kurset avsluttes med en eksamen. Når denne er bestått vil timene dine automatisk overføres til din kursprofil hos NTF.

Målgruppe:
Tannleger/praksiseiere

Pris:
GRATIS for medlemmer

Kurset gir 4 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Tank-kurset "Kurs for leder om HMS" er inkludert i kontingenten og dermed gratis for alle våre medlemmer.

NTFs nye nettbaserte kurs for leder om HMS er laget for å gi en grunnleggende innføring i henhold til lovgivningen og baserer seg på Arbeidstilsynets veiledning for arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Kurset avsluttes med en eksamen. Når denne er bestått vil timene dine automatisk overføres til din kursprofil hos NTF.

Målgruppe:
Ledere av tannklinikker

Pris:
GRATIS for medlemmer

Kurset gir 4 timer i NTFs etterutdanningssystem

Dette kurset er produsert med spesielt fokus på nye tillitsvalgte i Den norske tannlegeforening (NTF). Kurset gir deg som er ny tillitsvalgt en innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og nyttig informasjon om NTFs ulike organer og aktiviteter.

Kurset er bygget opp rundt følgende hovedtemaer:

 • Tillitsvalgtrollen
 • NTF som organisasjon
 • Medlemsfordeler

Målgruppe:
Nye tillitsvalgte i NTF

Pris:
Gratis for medlemmer

Kurset gir ikke timer i den obligatoriske etterutdanningen.

Generell informasjon


Obligatoriske

Reglene for obligatorisk etterutdanning ble endret av Representantskapet 2015, hvor et utvalg av NTFs nettbaserte kurs ble gjort obligatoriske (ikke alle). De obligatoriske kursene skal gjennomføres i løpet av 5 års perioden for obligatorisk etterutdanning (første periode blir 2016 - 2020).

Fleksibelt

Kursene i Tank kan gjennomføres når som helst på døgnet, fra en hvilken som helst PC med nettilkopling. Du kan ta pause og senere gjenoppta arbeidet med kurset fra der du stanset. Dermed har du mulighet for å tilpasse kursgjennomføringen til din egen hverdag.

Gratis for medlemmer

Kursene som tar for seg myndighetskrav er et medlemsgode inkludert i kontingenten og er tilgjengelig for alle våre medlemmer. Ikke-medlemmer må fremdeles betale for kursene, og betaler over nettet med kort. Kurset vil være tilgjengelig så snart betalingstransaksjonen er gjennomført og godkjent. For ikke-medlemmer koster kursene kr. 5.000.

Tellende timer i etterutdanningssystemet

Alle de obligatoriske kursene gir automatisk 4 timer i NTFs etterutdanningssystem ved fullført/bestått. (Gjelder ikke studentmedlemmer)

Innhold

Mange myndighetskrav knyttet til lover og regler har kommet de senere årene. De nettbaserte kursene vil være godt egnet som hjelp til å oppfylle disse kravene.

Tekniske problemer?

Opplever du problemer med avspilling av kursene? Sjekk maskinen for eventuell popup-sperre og om du har installert Flash. Dersom du trenger bistand, ta kontakt med Øyvind Huseby, oh(at)tannlegeforeningen.no.

NB: Alle kurs inneholder en eller flere tester, som må være «bestått» for at kurset skal bli godkjent med tellende timer i NTFs obligatoriske etterutdanning. Når testen(e) er gjennomført vil kurset og kurstimene automatisk bli registrert på din kursprofil, som du finner på Min side her på nettstedet.

Sist oppdatert: 7. april 2020