Kompetansekurs i implantatprotetikk, høst 2024

Søknadsfrist 9. august 2024

Klikk her for å laste ned søknadsskjema , 259.5 kB, åpnes i nytt vindu.

Målgruppe:
Allmennpraktiserende tannleger

Tid:

 • Dato 1. samling (fysisk): onsdag 18. (kl. 09:00 - 18:00) og torsdag 19. september (kl. 09:00 - 15:30)
 • Dato digital gruppesamling: tirsdag 24. september (kl. 19:00 - 21:00)
 • Dato 2. samling (fysisk): fredag 18. (kl. 09:00 - 16:45) og lørdag 19. oktober (kl. 09:00 - 15:30)
 • Dato digital samling: fredag 22. november (kl. 09:00 - 14:00)
 • Dato for eksamen (digital): fredag 6. desember (kl. 09:00 - 14:00)

Kurssted:
Universitetet i Oslo

Kursavgift:
Kr 43.500

Søknadsfrist:
fredag 9. august 2024

Maks antall deltakere:
30 deltakere

Opptak til høstens kurs gjøres kort tid etter søknadsfrist, og søkerne vil bli kontaktet etter dette.

NB Alle søknader bekreftes mottatt av NTF, og søker er selv ansvarlig for å følge opp dette.

Kursinformasjon

Kurset er utarbeidet av NTF i samarbeid med Universitetet i Oslo på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet har godkjent det faglige innholdet.

Tannleger som fullfører kurset, vil i etterkant kunne utføre implantatprotetikk med stønad fra folketrygden. Dette forutsetter samarbeid med spesialist i oral kirurgi og oral medisin eller i periodonti.

Kursplan:
To fysiske samlinger á to dager, to nettbaserte samlinger (en kveld og en hel dag) og en nettbasert eksamen (hel dag). I tillegg nettbasert gruppevis samling for å diskutere kasus (tid avtales gruppevis).

 • Forelesninger i fagområdene oral protetikk, oral kirurgi og oral medisin, periodonti, kjeve- og ansiktsradiologi og kjeveortopedi, samt folketrygdens regelverk
 • Eget pasientkasus
 • Nettbasert individuell veiledning
 • Kasuspresentasjoner
 • Avsluttende eksamen

Godkjenning:

 • Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på samtlige samlinger.
 • Deltagere må innen kursstart ha fått klarert et pasientkasus for behandling med implantatretinert protetikk. Klarering gjøres av Avdeling for protetikk og bittfunksjon.
 • Behandlingen skal utføres på egen klinikk med veiledning fra Avdeling for protetikk og bittfunksjons fagpersoner.
 • Pasientkasus må godkjennes og eksamen bestås før kurset kan godkjennes.

Opptakskriterier:
Ved stor søkning vil følgende opptakskriterier bli lagt til grunn:

 • Arbeidssted i geografisk område med få behandlere med tilsvarende kompetanse
 • Allmennpraktiker fremfor spesialist
 • Allmennpraksis i minst 5 år eller mer blir tillagt vekt

Kursgiver

Avdeling for protetikk og bittfunksjon, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Forelesere

 • Bjørn Einar Dahl, førsteamanuensis, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Jan Eirik Ellingsen, professor, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Hans Jacob Rønold, førsteamanuensis, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Sadia Khan, universitetslektor, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Lisa Printzell, førsteamanuensis, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Henrik Skjerven, spesialtannlege, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Kai Hannestad, instruktørtannlege med spesialisering, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Odd Carsten Koldsland, førsteamanuensis, Avdeling for periodonti
 • Hauk Øyri, instruktørtannlege med spesialisering, Avdeling for oral kirurgi og oral medisin
 • Ulf Riis, universitetslektor, Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi
 • Axel Bergman, instruktørtannlege med spesialisering, Avdeling for kjeveortopedi
 • Erland Eggum, spesialist i oral protetikk
 • Knut-Erik Jacobsen, spesialist i oral protetikk

Representanter for implantatprodusenter.

Obligatorisk etterutdanning

Sist oppdatert: 2. juli 2024