NTFs Landsmøte og Nordental

Hold av datoene!

Velkommen til NTFs landsmøte 2024 - årets viktigste faglige arrangement for tannlegeprofesjonen og dentalbransjen.

Tid: 31. oktober - 2. november 2024

Sted: NOVA spektrum (tidligere Norges Varemesse), Lillestrøm

Se www.tannlegeforeningen.no/landsmotet
for nyheter og nyttig informasjon om NTFs landsmøte og Nordental

Deltagelse på NTFs landsmøte gir 15 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Hold av datoene!

Fullt fagprogram blir publisert på NTFs nettsted i juni

Påmeldingen åpner rundt 1. september

Sist oppdatert: 16. februar 2024